TR-ändringar ang gruppindelning ponny

Nedanstående ändringar görs i TR I, TR II och TR III från och med 1 januari 2016;

TR I
Mom 111
, punkterna 9.5.2.1 och 9.5.2.2 fryses.

9.5.2.1 Grupp 1. I grupp 1 deltar ryttare till och med det kalenderår ryttaren fyller 16 år.
9.5.2.2 Grupp 2. I grupp 2 deltar ryttare från och med det kalenderår ryttaren fyller 17 år till och med det kalenderår ryttaren fyller 20 år
.

TR II
Mom 278

Punkt 1, mening 1, ordet /grupp stryks.

Mening 2 och 3 fryses.
Om sammanslagning av klasser måste göras på grund av för lågt antal anmälda görs i första hand sammanslagningen i respektive åldersgrupp. Om klassen efter sammanslagning ändå inte har tillräckligt många startande, det vill säga (3), för att bilda egen klass sker sammanslagning enligt nedan:

Tillägg: Sammanslagning sker på följande sätt:

TR III
Mom 303
Sammanslagning av ponnykategorier

Punkt 1, ny mening 1:
Sammanslagning av ponnykategorier sker om inte minst tre (3) startande finns i en kategori.

Punkt 1, mening 2, ordet /grupp stryks.

Punkt 1, mening 2 och 3 stryks:
Om sammanslagning av klasser måste göras på grund av för lågt antal anmälda görs i första hand sammanslagningen i respektive åldersgrupp.
Om klassen efter sammanslagning ändå inte har tillräckligt många startande, det vill säga tre  (3), för att bilda egen klass sker sammanslagningen i stället per kategori. Skulle det fortfarande inte vara tillräckligt många startande i kategorin sker sammanslagningen enligt nedan.
Tillägg: Sammanslagning sker på följande sätt:


Från och med 2017 års TR gäller:

TR I Mom 111
9.1. Lägsta åldersgräns
I ridsporttävlingar får ryttaren delta tidigast under det kalenderår
ryttaren fyller 8 år. För tävlingar utan rangordning eller tidtagning,
till exempel bedömning A eller Clear Round, finns ingen
lägsta åldersgräns. OBS! Gäller från 2017.

Information: En åldersgräns för B-ponnyryttare
Det blir en gemensam övre åldersgräns för ryttare att starta B-ponny i hoppning, dressyr och fälttävlan. Åldersgränsen blir 13 år (till och med det år ryttaren fyller 13 år)


Senast uppdaterad: 2015-09-29
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons