FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Bettkontroll – för hästens bästa

2018-10-09

Hästens välmående är det allra viktigaste inom ridsporten. Därför kontrollerar Svenska Ridsportförbundets överdomare numera regelbundet bett, nosgrimmor och munstatus hos hästarna vid tävling.

Kontrollen går till så att överdomarna, vanligen efter avslutade ritter, tittar efter sår eller irritationer som påverkar hästens välbefinnande.

Om överdomaren hittar något som anses störa hästen kan överdomaren meddela ryttaren på plats att hästens inte är i tävlingsmässigt skick och ge startförbud, eller stänga av ekipaget. Överdomaren kan också ge ryttaren straffavgift.

Även veterinär kan kontrollera munstatus vid hästbesiktningen eller under meetinget. Veterinär kan också utfärda startförbud, om veterinären anser att hästen inte är i tävlingsmässigt skick.

Åtgärderna meddelas till Svenska Ridsportförbundet på ett gult kort. Efter det kommer Svenska Ridsportförbundet att uppdra åt överdomare vid hästens kommande tävlingar att utföra fler mun- och nosgrimmekontroller på hästen – oavsett ryttare. Allt detta är till för att hästar inte ska fara illa, vilket är ryttarnas och Svenska Ridsportförbundets mest angelägna uppgift.

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons