Rapport från parakommittén

2017-04-20

För ett par veckor sedan träffades parakommittén i Linköping för årets första möte. På agendan stod bland annat en ny guide för tävlingsarrangörer.

Mötet inleddes med att representanter från distriktet Östergötlands Ridsportförbund berättade om deras arbete med verksamhet för FU & pararyttare. Intressant och viktigt utbyte av information och tips!

Fokus för mötet var att slutredigera och diskutera Arrangörsguiden - ett dokument som skall underlätta för arrangörer (och ryttare) som vill anordna paratävlingar eller inkludera paraklasser på dressyrtävlingar. Arrangörsguiden kommer att läggas ut på förbundets hemsida. Sprid den gärna eller tipsa om vart den finns att hämta!

Det var tävlingsfokus på dressyren, och mötet diskuterade olika sätt att få fler arrangörer att inkludera paraklasser i sina tävlingar samt varför det är så få paratävlingar. Mötet diskuterade också att man som pararyttare skall vara ett gott föredöme för ridsporten och parasidan i synnerhet, vikten av transparens och "enkelhet" inom sporten för att locka fler att våga börja tävla och hur kommittén kan understödja ett kontinuerligt arbete.

Utökad möjlighet till att klassificera sig är en del av detta. Vi har en stor utmaning i och med att det finns relativt få aktiva pararyttare och alla måste hjälpas åt att peppa arrangörer och vara en del av parasporten när tävlingar och paraklasser erbjuds.

Nästa träff i höst för kommittén kommer att fokusera på hur förbundets utvecklingstrappa kan bli ett bättre stöd för pararyttare, på fler nivåer än de som hittills erbjudits stöd genom till exempel ATG-satsningen och hur även bredden kan få en tydlig del i detta.

Kommittén fick även en föreläsning av Pia Tillberg och hennes senaste projekt vid Strömsholm kring hästunderstödda insatser på olika nivåer. Ett spännande arbete!

En klassificering i norr har gett nya kuskar och det är positivt att fler och fler aktiva som kan klassificera sig tar chansen. Nu har vårsäsongen i övrigt satt igång för flera aktiva ryttare och kuskar och det blir ett spännande år med flera mästerskap på hemmaplan.

weg_tryon2018_logo

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons