Nivå 3 Folksam (central) 2018/2019
Ansvarig: Svenska Ridsportförbundet med stöd av Folksam och Idrottslyftet

Målsättning:
Skapa förutsättningar för fördjupade tekniska färdigheter samt specialiserad fysisk träning för
ryttaren. Ge grundläggande kunskaper inom träningsfysiologi för häst, idrottspsykologi, medieträning
samt individuell tränings- och tävlingsplanering. Fördjupad kunskap och förståelse för faktorer som
påverkar hästens välmående. All träning och aktivitet ska utgå ifrån ”Ridsporten Vill” och genomsyras
av ridsportens ”code of conduct” samt ledstjärnor.
Verksamheten på nivå 3 ska ge förutsättningar för deltagarna att förberedda sig för att kunna söka fortsättning inom Ridsportens plan för ryttarutveckling nivå 4.
Läs mer om nivå 3 under kommande säsong.

Nivå 3 18-19

Ansök här


Senast uppdaterad: 2018-05-18

Annons