Tävlingsreglemente (TR)

Här finns alla grenars tävlingsreglementen, TR I - TR X, i sin helhet för utskrift samt en sammanfattning av de ändringar som gäller från 2015.

I menyn kan du läsa mer om till exempel ridsportens Code of Conduct, SM-regler samt om de speciella regler som gäller för att tävla ponny.

Dokumenten är publicerade i pdf-format. Obs att de sista sidorna i varje TR är TRI.
Tips! Sök på ord i TR genom att trycka ctrl + F när du har dokumentet öppet.

Tryckta TR finns att köpa i Shopen  

TR Gren/Ämne PDF-utskrift (filstorlek) Utg. år    Anmärkning
TR I Gemensamma bestämmelser

TR I (365 kB)

TR I (300 kB) - MARK UP-VERSION

2017

2017

 

 

   

Sponsormärkning  
Tillverkarmärkning
(teckningar till Mom 151)

   

 

           
    Championatstecken 2017    
             
  Dressyr, hoppning, fälttävlan

Godkänd variant av micklemnosgrimma/anatomisk
nosgrimma för ponny

2017    
TR II Dressyr

TR II (720 kB)

TR II (395 kB) - MARK UP-VERSION

2017

2017

 
   

Av FEI godkänd utrustning i dressyr, således godkänd i Sverige  

2017  
   

Förtydligande Kval till regional Msv A klass 2017:              giltiga kval i Msv B:4 enligt TR II 2015-2016 är fortfarande aktuella inom en 24 månaders period. Ekipage som tidigare inte har godkända kval ska from 2017 kvala i Msv B:5, FEIs Lagtävlansprogram för juniorer eller FEIs Mästerskapsprogram för juniorer enligt TR II 2017 mom 205.2.3.1.

2017     
   

Korrigering
Moment 211.1 under "P" står meningen "I programmen för 7-åriga hästar kan ryttaren välja träns eller kandar."
Den ska ligga i stycket ovanför, under "H".

 2017    
    Bilaga Bett 2012    
         
   

Förtydligande: det sk "Golden Wing" bettet med funktion som skydd för mungiporna är godkänt som enledat och tvåledat, se bild. 

    Bild (pdf)
         
 
  Lathund för Paradressyr  2017    
         
   

Förtydligande mom 211.4.6
(bild 6 sidan 22) Begreppet Micklem bridle ersätts av anatomiskt utformad nosgrimma
Sidan ska kompletteras med fler varianter - se bild

     Bild

TR III


Hoppning


TR III (710 kB)

TR III (460 kB) - MARK UP-VERSION

2017

2017

 


    

   

Förtydligande: Meningen "Gäller inte unghästar" i moment 302.3.5 och 302.3.6 har ny lydelse, "Gäller inte okvalade unghästar". Kvalreglerna för unghästar i moment 304 kvarstår och har företräde.

     
    Överdomarprotokoll (word)
   
    Framhoppningshinder      
         
TR IV Fälttävlan

TR IV (1236 kB)

Förtydligande tryckt version

Tillfällig dispens utlösningsmekanism 
(gäller tävlingar arrangerade före 2017-07-01)

TR IV (700 kB) - MARK UP-VERSION

2017

2017

 

2017

 
    Tabell för Championatspoäng    
  
       
TR V Körning

TR V (600 kB)

Kompletteringar tryckt version 

TR V (385 kB) - MARK UP-VERSION

2017

2017

2017

 
    Tabell för Championatspoäng    
    Blanketter körning      
   

Maraton/Precision
Lathund för parakörning

 
2017

   
         
TR VI Distansritt

TR VI (551 kB)

TR VI - MARK UP-VERSION

2017

2017

 
         
TR VII Voltige

TR VII (460 kB)

TR VII - MARK UP-VERSION

2017

2017 

 

 

       
TR VIII Mounted Games

TR VIII (828 kB)

TR VIII - MARK UP-VERSION

2015

2017

 
       
TR X Working equitation

TR X  (373 kB)

TR X - MARK UP-VERSION

2017

2017

 

 


 

         
Övrigt

Anvisningar för hoppdomare, hoppöver-
domare och banbyggare

Anvisningar

2017

 
 

Dispensansökan för ryttare/kusk och arrangör

Formulär dispens (word)      

 

© Copyright Svenska Ridsportförbundet
Alla Tävlingsreglementen med tillhörande dokument skyddas av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden.
Observera att uppdatering sker kontinuerligt. Information om att ändringar skett publiceras här på hemsidan och användaren ansvarar själv för att hålla sig informerad om aktuella bestämmelser.


Senast uppdaterad: 2017-04-26

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Medlemstidning

Annons