Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för Elit, Nationella, Regionala och Lokala tävlingar

1. All uppstallning, som ordnas av arrangören, sker på hästägarens och/ eller ryttarens egen risk. Arrangören påtar sig heller inget ansvar för olycksfall eller sjukdom som kan drabba ryttare, häst eller hästskötare. Detta gäller även stölder, skadegörelse, brand eller andra incidenter.

2. För start vid E-N-R-L-tävlingar fordras gällande tävlingslicens för ryttare och hästar. E-N-R-klasser är öppna för skandinaviska ryttare med gällande nationell tävlingslicens. Samtliga startande skall ha grönt kort. För start i lokaltävling fordras ryttarlicens. För start vid E-N-R-L-tävling fordras gällande tävlingslicens för häst/ponny.

3. Vid maximerat antal starter stängs klassen i Tävlingsdatabasen, TDB.

4. Rätt till ändringar (godkända av Svenska Ridsportförbundet) förbehålles.

5. Alla hästar skall vara vaccinerade efter gällande bestämmelser. Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet.

6. I premiesumman ingår i förekommande fall skatter och avgifter.

7. Ryttare/ kusk som anmäler sig till tävling godkänner därmed att startlistor respektive resultatlistor publiceras via Internet.


 


Senast uppdaterad: 2012-02-09
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons