Maxersättning till domare

Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion har tagit beslut om en högsta nivå för ersättning till domare.

Ett system med maxersättning vid domaruppdrag på olika nivåer är standard inom andra idrottsförbund och en maxsumma ger också föreningarna möjlighet att lägga budget redan vid ansökan om tävling.

Högsta ersättning till domare är;

  • Nivå I, vid tävling med högsta status Regional, utgår en domarersättning om 200 kr/timme
  • Nivå II, vid tävling med högsta status Nationell, utgår en domarersättning om 225kr/timme
  • Nivå III, vid tävling med högsta status Elit, utgår en domarersättning om 250 kr/timme

Respektive grenkommitté kan besluta om maxersättning per dag.

Ovanstående ersättning är inklusive lagstadgade avgifter och skatter, för mer information se Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet.

Arrangör och domare kommer överens om reseersättning.


Senast uppdaterad: 2017-04-20
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons