Voltigekommittén

Linda Jenvall
Ordförande

e-post  0702872423

Annelie Lundgren
Vice rdförande 

e-post

070-2666702

Mia Kumm
Ordförande TR-nämnden

e-post
 070-3303090  

Anna Andersson 
Ordförande domarnämnden

e-post 073-6533864

Minna Slottheden 
Bredd, barn & ungdomarstävlande, FU

e-post

070-5822293

Inger Lindberg
Hästansvarig 

e-post

070-5178418
Adjungerande:

 


Monika Eriksson
Landslagsledare

 e-post  

Karolina Tagesson
Landslagsledare

 e-post  

Jennie Hallström
(ans. tjänsteman kansliet)

 e-post  0220-456 88

TR-nämnd:
Mia Kumm (ordförande)
Susanne Sturesson
Monika Eriksson

   
Domarnämnd: 
Anna Andersson (ordförande)
Monika Eriksson
Kim Nordin
 
     
Kontaktperson Voltigekommittén: 
Annelie Lundgren TF ordförande
   
     
Kontaktperson Elit/landslag:
Monika Eriksson & Karolina Tagesson 
   
     

Grenledare i distrikten

                

Protokoll från voltigekommittén (pdf-format):

Information från VK, grenledarträff/rikskonferens december 2015

Information från VK möte november 2015

Infortmation från VK möte oktober 2015

Information från VK möte augusti 2015

Information från VK möte juli 2015

Information från VK möte maj 2015

Information från VK möte april 2015

Information från VK möte mars 2015

Information från VK möte 30 januari 2015

Information från VK möte 7 januari 2015

2014

Information från VK möten november 2014

Information från VK möten oktober 2014

Information från VK möten september 2014

Information från VK möten maj-aug 2014


Senast uppdaterad: 2017-05-30

Ladda ner mer information

  1. Verksamhetsplan2016_Voltige

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons