Nytt TR X Working Equitation

2016-12-16

Här är nyheterna i TR X Working Equitation 2017.

Nya regler för träns och betsling samt övrig utrustning är de största nyheterna i TR X för Working equitation, inför 2017.

De nya betslingsreglerna finns i sin helhet i moment 1032. Tidigare var betsling fri. Även övrig utrustning regleras, i moment 1034.

Debutantklass införs.

Om man överskrider maxtiden i kürprogram bedöms inte de moment som utförs när maxtiden uppnåtts.

Ansvaret för hinder på bana klargörs och ryttare måste utföra rörelser även om detär fel på hinder.

Bedömningen av speedmomentet har förtydligats.

Domarreglerna är uppdaterade.

TR X Working Equitation 2017 - Preliminärt!

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons