2017 års Riksmästerskap. Nu sökes fler arrangörer. Här rider Lydia Karlsson Lundberg sin Helge i ungdomsprojektet.
FOTO: Åsa Cidh

Fler tävlingsarrangörer till WE sökes

2017-11-27

Viktiga frågor diskuterades under helgens Working Equitation-träff i Arlanda stad.
Temat var tävlingsarrangemang.
Fler tävlingar behövs.

Inför träffen skickades det ut en enkät till samtliga arrangörer som arrangerat tävling under 2016 och 2017. Enkäten visar bland annat att tävlingarna i de allra flesta fall går jämnt upp ekonomiskt eller genererar en mindre vinst. Några saker som arrangörerna tar upp som problem är brist på domare, funktionärer och i viss mån även anläggningstillgången.

Grenen växer explosionsartat och det är många frågor som behöver besvaras.

  • Hur ska nästa tävlingsreglemente se ut?
  • Hur utnyttjar grenen den explosionsartade ökning i antal tävlande grenen har haft de senaste fem åren?
  • Hur blir grenen är ett självklart alternativ för ryttare med olika bakgrunder från alla delar av Sverige?
  • Hur breddas toppen och får grenen fler ekipage i svår klass?
  • Det är några av de frågor som diskuterats helgens WE-konvent.

Arbetet med de nya tävlingsreglementena som kommer gälla från 2019 är i full gång, och TR-nämnden passade på att diskutera en del ändringsförslag med deltagarna.

Arrangörsansvarige Barbro Fyrman visade tillsammans med Adriana Graucob vilket stöd arrangörerna kan få från henne och förbundet, och hur arbetet gentemot Equipe fortskrider. Konventet fick även dragningar om bland annat pararyttare i WE, läget i domar- och banbyggarnämnd, vad som gjorts i breddsatsningen 90-10, ridskolecupen och en summering av årets Riksmästerskap.
Arbetet kommer att fortsätta för att bredda toppen. Hur ska WE locka fler ryttare som redan rider relativt utbildade hästar till grenen?

Även breddfrågorna står fortsatt på agendan, där en viktig punkt är att utbilda de som tränar ekipage för att få en kvalitetssäkring och likriktning av WE.
 Det ska vara samma gren oavsett vem som är tränare
Ytterligare en grupp kommer arbeta vidare med former för konvent eller motsvarande i framtiden.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons