FOTO: SvRF

Tävling

Här hittar du tävlingstermin och andra dokument som rör dig som vill tävla inom working equitation.

Resultat från WE-tävlingar

Börja tävla WE (PDF) 

Funktionärer:

Godkända banbyggare (pdf) uppdaterad 2015

Bestämmelser för WE domare 

WE Domarlista 2016

Utbildningsplan för WE domaraspiranter 

Maxersättning till domare

Arrangörer:

Hjälp till arrangörer (PPS)


Senast uppdaterad: 2017-02-10

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons