Fortbildning för unga ledare

2017-03-17

För dig som är Ungdomsledare i föreningen finns nu två fördjupningskurser, Styrelseproffs och organisation samt Ledarskap. Båda hålls som helgkurser i april månad i Eskilstuna och möjliggörs av Hästsportens Ungdomssatsning och Folksam.

Ledarskap

Helgen kommer ge kunskap och verktyg för att stärka och utveckla sitt eget ledarskap i förhållande till olika grupper och uppdrag. Deltagarna får en djupare insikt i ledarrollens funktion och stärker deras kännedom om ridsportens värdegrund och ledstjärnor. Vi berör ämnen som, personlig utveckling, självkännedom, idrottspsykologi, vägledning, kommunikation, gruppdynamik m.m.

Kursdatum 8-9 april, sista anmälningsdag 28 mars 2017. 
Läs mer och anmäl här 

Styrelseproffs och organisation

Kursen riktar sig till ungdomsledare som är intresserade av styrelsearbete och av att påverka. Kursen passar också bra för den som tänker sig bli aktiv i US eller redan är det. Innehållet bygger på att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna engagera sig i föreningsuppdrag och styrelsearbete. Vi berör ämnen som organisation, planering och strategiarbete, projektledning, kommunikation, retorik och presentationsteknik, omvärldsanalys och nätverk samt marknadsföring och ekonomi.

Kursdatum 22-23 april, sista anmälningsdag 31 mars 2017
Anmäl här 

Folksam2

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons