Josefine Ahlgren, Elin Gustavson, Emma Nykvist, Martina Eriksson, Frida Carlsson, Madeleine Almqvist, Elin Holmér-Sundström, Melinda Lindh Nilsson, My Andersson och Alexandra Sjöblom.
FOTO: Malin Gustafsson

Centrala ungdomssektionen har hållit stämma

2017-05-07

Ridsportens ungdomar höll sitt Riksungdomsmöte i Göteborg under helgen.
- Nu laddar vi inför nästa mandatperiod med våra viktiga trygghetsfrågor och tar sats för att göra ett suveränt EM i Göteborg, sa omvalda ordförande Madeleine Almqvist.

Ungdomarna har en central plats i Svenska Ridsportförbundet. CUS utser två ungdomsledamöter och en ungdomssuppleant att företräda ungdomarna i Förbundsstyrelsen. De sitter i förbundsstyrelsen som fullvärdiga ledamöter. Under Ridsportförbundets stämma väljs de in i styrelsen.

Cusare i FSDe tre föreslagna är Elin Gustavsson, Josefin Ahlgren och Madeleine Almqvist. Foto: Malin Gustafsson
På så sätt kan unga ridsportare vara med och påverka ridsporten på central nivå.

Under Riksungdomsmötet valdes också tre nya ledamöter in i CUS styrelse:
Melinda Lindh Nilsson, Landskrona, nyval till 2021
Alexandra Sjöblom, Luleå, fyllnadsval till 2019
My Andersson, Halmstad, fyllnadsval till 2019

Madeleine Almqvist
- Vårt viktigaste arbete under den senaste mandatperioden har varit trygghetsarbete med verktygslådan Trygg i Stallet, anser ordförande Almqvist.

CUS är unga som jobbar för andra unga. CUS arbetar både strategiskt och operativt för att stärka ungdomarnas roll inom ridsporten. Exempel på saker som är på gång nu är verktygslådan "Trygg i stallet", utdelning av stipendier, hästkunskapstävlingar samt utveckling av ungdomsledarkursen.

Tre CUS avtackades
Tre tidigare styrelseledamöter,  tidigare ordförande Malin Gustafsson, th, Marina Fröding och Theres Lundahl avtackades efter sina insatser i styrelsen.

Följ CUS arbete via bloggen Ung i Ridsporten , via Facebook eller Instagram @ungiridsporten

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons