FOTO: Mikael Sjöberg

Inbjudan - Fördjupningskurs för ungdomsledare

2017-09-05

Kursen ”Pedagogik och hästkunskap” arrangeras på Strömsholm den 11-12 november. Innehållet fokuserar på lärande i olika åldrar men också med hänsyn till olika förutsättningar. 

Stallmiljön ska kunna vara tillgänglig för alla och det är viktigt att man som ledare ser över möjligheterna för det vid aktiviteter. Till det diskuteras funktionsnedsättning, mångfald och genus för att öppna upp för en mer tillgänglig ridsport.

Deltagarna får testa olika metoder för lärande i stallmiljö samt om hur man kan hålla teorilektioner på ett roligt och lärorikt sätt. Kursen passar mycket bra för de som ämnar vara ledare och utbildare för unga och som har ambitionen att vara med i kunskapstävlingarna Folksam Hästkunskap Cup och Vi i stallet.

Mer information och anmälan

Fortbildningarna finansieras av Folksam samt via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav-/galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2017.

Folksam_A4_rgb     hus_logo


Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons