Vill du utvecklas som ung ledare?
FOTO: Mikael Sjöberg

Ledarskapsprogram för unga

2018-02-12

Är du en ung ledare inom ridsporten? Då kan du söka till hästnäringens ledarskapsprogram 2018, Hästnäringens Unga Ledare.

Mål och bakgrund till utbildningen
Hästnäringens Unga Ledare, HUL, ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till en personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 30-tal ungdomar.

Vem kan söka – förkunskapskrav
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc. Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet.

Innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

Anmälan och urval
Anmälan sker till hanna.danewid@ridsport.se och ska vara inlämnad senast den 4 mars. Ange kontaktuppgifter, förening, om du genomgått ungdomsledarkurs (ULK) och en kort beskrivning av vad du vill ha ut av utbildningen.

Det är Svenska Ridsportförbundet som väljer ut deltagarna från ridsporten. Besked om antagning och information om utbildningen kommer under v10.

Välkommen med din anmälan!

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons