Centrala Ungdomssektionen CUS jobbar för ungt engagemang och har tillsammans med Ungdomsbarometern tagit pulsen på unga och ridsport.

Ny rapport om unga och ridsport

2018-10-23

-Vi vill lära känna våra unga målgrupper bättre och veta hur de vill ta del av ridsporten, säger Elin Gustavson i Centrala Ungdomssektionen (CUS) som jobbar med ungt engagemang. En färsk rapport visar att många unga önskar att ridsporten var mer lättillgänglig med mindre krav.

Mer än hälften av medlemmarna i landets ridklubbar är under 26 år.
Ungt engagemang är viktig och nödvändigt för att driva utvecklingen framåt.
Men frågan är hur dagens unga ridsportare ser på ridsporten - och på sig själva?

Tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern har CUS samlat information om ungas engagemang, intressen, ridvanor mm.
- Undersökningen ger oss en bra grund i det större arbete kring ungt engagemang som vi startade upp för ett par år sedan, säger Elin Gustavsson som presenterade rapporten under Ridsportforum i Göteborg.

Totalt ingick 23 132 ungdomar i åldern 15-24 år i en enkätundersökning. Dessutom gjordes ett antal intevrjuer i fokusgrupper. Rapporten ger många spännande insikter som har betydelse för hela sporten. Och som nu ska analyseras och ge underlag åt framtida handlingsplaner.

Rapporten visar bland annat att det är gemenskap som är en av de viktigaste anledningarna för unga att engagera sig i ridsporten, 
- En annan viktig insikt är att vi inom ridsporten måste bli bättre på att verkligen lyssna in hur unga vill rida och engagera sig. 
Många önskar också att ridsporten var mer lättillgänglig.
- Det måste vara möjligt att göra fler saker när man är ung,  man vill helt enkelt inte viga all sin tid och engagemang åt ridsport, säger Elin Gustavson.

Tre målgrupper 
Undersökningen identifierade tre tydliga målgrupper bland unga ridsportintresserade som fick namnen: hästtjejen, hobbyryttaren och cowboysaren. För att ge dessa lite mer ”kött och blod” har man tagit fram tre så kallade personas. En persona är ingen riktig person utan en fiktiv figur som samlar målgruppens beteenden, karaktär, kunskaper etc. En persona gör det helt enkelt lättare att se och möta målgrupperna och deras behov.

Projektet ”Ungt engagemang” finansieras via medel ut Hästnäringens Ungdomssatsning.

Läs en sammanfattning av rapporten i folder här

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons