FOTO: Emma Gustafsson

Trygga idrottare - i ridsporten

Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion (CUS) vill inspirera och skapa förutsättningar för trygga idrottare i ridsporten. Vi vill inspirera dig att ta hand om dig, din kropp och dina vänner i stallet.

Genom projektet "Trygga idrottare" vill CUS dels lyfta ryttaren som idrottare men framförallt lyfta vikten av att vi tar hand om varandra i stallet. Kan vi tillsammans hjälpas åt med att skapa en trygg, positiv och härlig stämning i stallet skapar vi också förutsättningar för att kunna utvecklas som ryttare. En del i den utvecklingen kan vara att, utifrån sina egna förutsättningar, ta hand om sin kropp genom att träna annat än ridning. Men också lära sig mer om vad kroppen behöver för att orka med hela dagar i stallet.

>> Läs mer om kampanjen Sveriges schysstaste stall

>> Se våra kortfilmer på temat Trygga idrottare

Verktygslåda för bättre trygghet i stallet
Som ett steg i arbetet har CUS tack vare stöd från Idrottslyftet arbetat fram verktygslådan ”Trygg i stallet”. Den är fylld med material och konkreta verktyg som ska fungera som inspiration i det fortsatta arbetet för att alla ska känna sig trygga i stallet. Verktygslådan har under våren skickats ut till samtliga föreningar. Ni hittar mer information om den i menyn under Trygg i stallet.


Senast uppdaterad: 2018-01-18

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons