FOTO: Roland Thunholm

Hästen som yrke

Svenska Ridsportförbundet samverkar med Hästsportens Folkhögskola (Strömsholm) i sina yrkesutbildningar.
Oavsett utbildning och nivå är säker hästhantering alltid en ledstjärna.
Utbildningarna är hästskötare, ridlärare och unghästutbildare/beridare.

Ridlärare

Titlarna är Svensk Ridlärare I, II eller III, (förkortas SRL I, SRL II, SRL III). 

För att bli ridlärare från Svenska Ridsport-förbundet krävs ett godkänt yrkesprov på respektive nivå. Detta yrkesprov avläggs antingen efter genomgången utbildning eller baseras på gedigen erfarenhet från ridläraryrket. För ridning, undervisning samt övriga kunskapskrav finns för varje nivå en kompetensbeskrivning som ligger som grund för yrkesproven.

Här är listorna över ridlärare:

Diplomerade ridlärare (pdf)

Diplomerade körlärare

Diplomerade beridare och unghästutbildare (pdf)

De utbildade och yrkesverksamma ridinstruktörer/ridlärare som inte finns med på listan och som önskar finnas med ombeds kontakta:

Lena Annergård på telefon 0220 – 456 13
E-post lena.annergard@ridsport.se.

Uppgift önskas på vilken utbildning som avses, när utbildningen genomfördes samt nuvarande adress och e-postadress.
Kontakta Svenska Ridsportförbundet på ovanstående telefon eller e-post om du inte önskar stå kvar på listan.

Vartannat år kommer obligatorisk fortbildning att erbjudas. För att få förmånen att ta del av fortbildningen måste man finnas på Svenska Ridsportförbundets lista över ridlärare. Fortbildningen är också ett krav för att stå kvar på listan.

Mer information om yrkesprov och anmälningsblanketter finns här

Fakta
Vårt utbildningssystem grundas på ett internationellt system som används av International Group for Equestrian Qualifications, (IGEQ), med 31 medlemsländer.
IGEQ är en organisation som har arbetat fram en internationell standard för utbildningsnivåer inom ridsporten. Läs mer om IGEQ

Svensk Fellow 
Rekommenderas av Ridlärarrådet

Hippolog

Sveriges lantsbruksuniverstitet, SLU, har förlagt hippologutbildningen till Ridskolan Strömsholm respektive riksanläggningen på Flyinge.

SLU


Senast uppdaterad: 2017-10-20

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
Basutbildning 4

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons