Tränarna har nu försäkringsskydd.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Försäkringar för licensierade tränare

2013-02-15

I tränarens licens ingår från 1 januari olycksfallsförsäkring samt en ansvarsförsäkring med rättsskydd. Försäkringarna gäller för tränare som är medlemmar i en ridsportförening samt att tränaren har löst sin licens.

Olycksfallsförsäkringen täcker olycksfall vid träning som inte arrangeras av en ridsportförening. När träningen sker i en ridsportförenings regi omfattas tränaren av Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Ansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkringen gäller när tränaren har lektion/träning för elever på privata anläggningar eller ridskolor där föreningen inte är arrangör. I övrigt gäller Riksidrottsförbundets grundförsäkring.

Försäkringsinformation Olycksfallsförsäkring
Svenska Ridsportförbundet har från 1 januari 2013 tecknat olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam.
Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.
Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna av RF (Riksidrottsförbundets) grundförsäkring.
För att försäkringen skall gälla skall en olycka har skett. Med olycka menas oförutsett plötslig händelse med kroppsskada som följd.
Försäkringen gäller med maximalt försäkringsbelopp 15 prisbasbelopp.
Vid skada kontakta Folksam 0771-960 960, ange försäkringsnummer
KF 9439408-007.

För dig som har tränaryrket som huvudsaklig inkomstkälla rekommenderas att du tar kontakt med din försäkringsrådgivare för att säkerställa att du har försäkringsskydd som gäller på din fritid och vid andra aktiviteter än undervisning/träning utanför ridklubbens regi.

Försäkringsinformation Ansvarsförsäkring
Svenska Ridsportförbundet har från 1 januari 2013 tecknat ansvarsförsäkring inklusive rättsskydd för sina medlemmar med tränarlicens som ger lektioner i ridning. Försäkringen gäller för träning/lektioner för elever på privata anläggningar eller ridskolor där föreningen inte är arrangör.
Försäkringen gäller inte för ridlektioner, instruktioner eller liknande vilken bedrivs inom ridskola eller förening eller för ridskolas eller förenings räkning.
Ansvarsförsäkringen gäller med maximalt försäkringsbelopp om 10 MSEK per skada och försäkrings år. Rättsskyddsförsäkringen gäller med 5 basbelopp per skada, maximalt 10 basbelopp per försäkrings år.
Vid skada kontakta Länsförsäkringar 08-588 400 00 och ange att det gäller en ansvarsskada LF AB och försäkringsnummer 4033086.

För dig som har tränaryrket som huvudsaklig inkomstkälla rekommenderas att du tar kontakt med din försäkringsrådgivare för att säkerställa att du har försäkringsskydd som gäller hela din verksamhet.

Vid övriga frågor kontakta vår försäkringsförmedlare Provins Insurance AB, 063-556500, www.provinsinsurance.se eller tag kontakt med Svenska Ridsportförbundet Kicki Ronnerberg Bäckman, kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
Basutbildning 4

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons