Inom ridsporten ska alla känna sig välkomna oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning etc. Ridsport för alla - hela livet, helt enkelt.
FOTO: Mikael Sjöberg

Inkluderande idrott är en idrott som välkomnar alla

2017-09-05

Nu finns Inkluderande idrott, en utbildningswebb från SISU Idrottsutbildarna om normer och inkludering. En plats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg. 

>> Till Inkluderande idrott

Inkluderande idrott är ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och svensk idrott ska kunna forma en idrottsmiljö som välkomnar alla. Det vill säga en normmedveten idrott.

Här får du hjälp med att fylla på kunskap, skapa reflektion och samtal som leder till förståelse och utveckling. Du kan själv välja vilka delar du vill arbeta med. Utgå till exempel ifrån idrottens olika arenor, som omklädningsrummet, styrelserummet eller åskådarplatsen och jobba utifrån de förutsättningar och normer som finns där. Är det en självklar plats och miljö där alla trivs och känner sig delaktiga?

Utbildningswebben Inkluderande idrott är en del av svensk idrotts strategiska arbete. Materialet har tagits fram av SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet för att stödja idrottens förändringsresa mot 2025.   

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna om du och din förening vill ha hjälp med att planera och lägga upp ert arbete. Tillsammans gör vi din förening starkare.

Exempel på videomaterial från utbildningswebben:

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons