FOTO: Mikalel Sjöberg

Sök B-tränarutbildning nu

2018-04-04

15 maj är sista ansökningsdagen till årets B-tränarutbildning, som startar under hösten.

B-tränarutbildningen består av tre steg. De två första genomförs under hösten 2018 och steg 3 under tidig vår 2019.

Steg 1 – Propedeutisk kurs
Två dagar med teorilektioner, presentation av i slutprovet ingående delprov samt ett kortare praktiskt träningsmoment, vilket utgör del av slutprovet.

Kursen upptar i övrigt moment som ledarskap/coaching, hästens träning/hållbarhet och ridlära. Genomgång av litteraturhänvisningar och hemuppgifter.

Efter detta delprov beslutar sig aspiranten (ev. efter samråd med närvarande examinatorer) för att fullfölja hela provomgången, eller att avvakta med följande steg.

Steg 2 – Prov
Två dagar med teoriföreläsningar, diskussioner och demonstrationer. Skriftligt prov på under steg 1 genomgångna moment och utdelade hemuppgifter bl.a. ridlära och regelkunskap.

En halv till en dag ägnas åt praktisk verksamhet där aspiranterna presenterar sina träningsmetoder och problemlösningar.

Steg 3 – Slutprov
Prov under två till tre dagar omfattande: Praktisk träning, muntliga presentationer, analyser och skrivningar. Provets innehåll kan variera från gång till annan. Stor vikt läggs vid att varje aspirant ges tillfredställande med tid för olika avsnitt.

Behörig att delta i steg 3 är den som före slutprovet lämnat in ett projektarbete (skriftlig del) och som godkänts före provets start.

Här finns tidigare projektarbeten

Godkänt prov resulterar i ett kompetensbevis samt behörighet som Diplomerad B-tränare Diplom utfärdas av Svenska Ridsportförbundet.

B-tränare

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons