Utbildningsgång för domare inverkansridning

Målet är att få en samstämmig och välutbildad domarkår för samtliga kategorier av nationella hopptävlingar, såväl ridhäst som ponny.

Kategori-indelning och behörighet

Domare/inverkansridning

  • ålder lägst 25 år
  • ridlärare lägst level II eller
    lägst B-tränare i hoppning.

Utbildningsgång

Steg 1
Endagskurs enligt utbildningsplan med teoretiskt och praktiskt innehåll.

Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst två tävlingar. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.

Steg 3
Endagskurs enligt utbildningsplanen med teoretiskt och praktiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger domarkompetens.

För utbildningen av domare/inverkansridning ansvarar av Svenska Ridsportförbundets (SvRF:s) hoppkommitté utsedda utbildare.
Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av utbildarna.

Behållande av auktorisation
För att behålla sin auktorisation måste inverkansdomare:

  • ha dömt minst 2 klasser/år. Det räknas som halv klass att ha biträtt ordinarie domare/inverkansridning.
  • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.
  • ha aktiverat sin förbundslegitimation.

Berövande av auktorisation
Domare/inverkansridning kan av SvRF, om synnerliga skäl föreligger, fråntas sin auktorisation.

Förbundets utbildare

Margareta Bäckström   
margareta.backstrom@telia.com   070-6641717
Helena Feuk   manfieldfarm@gmail.com   070-5859144
Daniel Svensson   daniel.svensson@stromsholm.com    
070-7868787
Louise Haaga   info@skastagard.se   070-3721463
Helena Persson   helena-p@live.se   070-7753943
Maria Gretzer   mariagretzer@hotmail.com   070-5312553

Senast uppdaterad: 2017-11-16

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons