Överdomarkurs hoppning

18-19 november på Quality Airport Hotel Arlanda.
Examinatorer är Bengt Sånesson och Björn Johansson.
Min. 20 deltagare.
Avgift: 2500 kr, faktureras.
All mat under helgen ingår i kursavgiften.
Sista anmälningsdag 8/11.
Eventuellt boende och resor bekostas av deltagaren själv.
Hotell kan bokas via tel:  08 595 111 10 eller q.arlanda@choice.se
Uppge vid rumsbokning att du deltar i Svenska Ridsportförbundets utbildning.

Preliminärt tidsprogram:
Lördag 18/11
09.30 Samling/fika
10.00 Inledning/Information
12.00 Lunch 
13.00 Fortsatt information
15.00 Fikapaus
19.30 Middag
Söndag 19/11
08.00 Teoretiskt prov 
10.00 Fm Kaffe
12.00 Avslutning

För att vara aktuell som ÖD-aspirant ska sökanden ha stor erfarenhet av den/de discipliner som hon/han avser att verka inom. Sökanden ska även vara beredd att ägna mycket tid åt att verka som ÖD. Lägsta ålder 25 år.
Hoppning: B-domarstatus - Ha tjänstgjort som B-domare i minst 4 år.
Kursen och auktorisationen genomförs under två dagar med ett avslutande prov. Godkänt prov krävs för att bli Överdomare.

OBS! Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets funktionärsutbildningar. Under 2017 finns möjlighet att gå Basutbildningen i efterhand, från och med 2018 ska sökande ha gått Basutbildningen innan annan utbildning påbörjas. Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildningen arrangeras.

Har du frågor kontakta:
lena.svensson@ridsport.se

Kursledare: Bengt Sånesson o Björn Johansson

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons