ULK Fördjupning - Pedagogik och Hästkunskap

Kursen syftar till att bygga på deltagarnas kunskaper i pedagogik och hästkunskap
Innehållet fokuserar på lärande i olika åldrar men också med hänsyn till olika förutsättningar. Stallmiljön ska kunna vara tillgänglig för alla och det är viktigt att man som ledare ser över möjligheterna för det vid aktiviteter. Till det diskuteras FU, mångfald och genus för att öppna upp för en mer tillgänglig ridsport.
Deltagarna får testa olika metoder för lärande i stallmiljö samt om hur man kan hålla teorilektioner på ett roligt och lärorikt sätt. Kursen passar mycket bra för de som ämnar vara ledare och utbildare för unga och som har ambitionen att vara med i kunskapstävlingarna Hästkunskap Cup och Vi i stallet. 


Praktisk information

Datum: 11-12 november
Start: Med lunch 12:00
Avslutning: 14.00
Plats: Thottska Villan på Strömsholm
Boende: Sker i dubbelrum
Kostnad: 1000:- inkl. boende, alla måltider. Priset på kursen är subventionerat genom att ledarutveckling är ett projekt inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). 
Resor:​ Resor bokas via Resia 033-229068 el. ridsport.boras@resia.se  Är du under 26 år tänk på att ange detta så ungdomsbiljett kan bokas. Ange avdelning 100 i bokningen. 
Medtag: Kläder för rörelse. Samt rena stallkläder.

Anmälan
Anmälan sker här, din anmälan är mottagen när du får ett bekräftelsemail. När helgen närmar sig kommer vi att skicka ut ett mer detaljerat schema samt information kring bokning av resor och liknande.  Vi har begränsat antal platser så först till kvar gäller. Sista anmälningsdagen är den 27 oktober.

Frågor
Vid frågor är ni välkomna att kontakta Hanna Danewid på kansliet. 
hanna.danewid@ridsport.se
0220-456 
21

Hjärtligt välkomna!

* Fortbildningarna finansieras delvis via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
genom ett avtal mellan staten och trav-/galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor
öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. Samt från FOLKSAs ungdomssatsning.