TR 2019

Här finns alla grenars tävlingsreglementen, TR I - TR X, i sin helhet för utskrift.

HÄR finns en sammanfattande artikel med de viktigaste ändringarna för 2019.

I menyn kan du läsa mer om till exempel ridsportens Code of Conduct, SM-regler samt om de speciella regler som gäller för att tävla ponny.

Dokumenten är publicerade i pdf-format. Obs att de sista sidorna i varje TR är TRI.
Tips! Sök på ord i TR genom att trycka ctrl + F när du har dokumentet öppet.

Tryckta TR 2019 finns att köpa i Shopen.  

TR I Gemensamma bestämmelser
TR I Gemensamma bestämmelser (pdf för utskrift)
TR I Gemensamma bestämmelser, mark up 
Förtydliganden:
TR I 2019 moment 174.3.11, tillägg (om nosgrimmor): Måttangivelsen är en rekommendation.
TR I 2019 moment 182.5 rad ett tillägg (om officiella funktionärers uttalanden): Ordet "otillbörliga" läggs till före ordet "uttalanden". Rad två, strykning: orden "till media" utgår. 

TR II Dressyr
TR II Dressyr, mark up 
TR II Dressyr, pdf för utskrift
TR II Dressyr, bilaga betsling   
TR II Dressyr, Hjälpmedel godkända för Pararyttare enl mom 210.5 

Gäller kalenderår 1 januari-31 december 2019

Förtydligande Moment. 210
2.2.2. Om sporrar med trissor används måste trissorna vara släta och avrundade (inte ha skarpa kanter) och vara fria att rotera.
Förtydligande - nedanstående typ är tillåten i enlighet med FEI:s regler.

Sporre

TR III Hoppning
TR III Hoppning, mark up 
TR III Hoppning, pdf för utskrift
TR III Anvisningar banbygare, domare, överdomare
Anvisningar bed. A:Stilla
Typbana bed A:Stilla 

Förtydliganden: 
Meningen "Gäller inte unghästar" i moment 302.3.5 och 302.3.6 har ny lydelse, "Gäller inte okvalade unghästar". Kvalreglerna för unghästar i moment 304 kvarstår och har företräde.
Moment 305.1.1: Ordet "långärmad" stryks.
Moment 306.6: Boots kan användas även utan andra benskydd.
Moment 306.6.1 sista punkten ny lydelse: "Inga andra skydd/ingen annan utrustning förutom boots av traditionell typ, helt öppna nedtill, kan användas tillsammans med ovanstående skydd".
Moment 314.7, sidan 38 första raden, stryks: "...två nedslag och två olydnader...". Läggs till: "ett nedslag och två olydnader".

TR IV Fälttävlan
TR IV Fälttävlan, mark up 
TR IV Fälttävlan, pdf för utskrift
TR IV Fälttävlan, komplettering IT110H 

TR IV Fälttävlan bilagor:

TR V Sportkörning
TR V Sportkörning, mark up 
TR V Sportkörning, pdf för utskrift

TR VI Distansritt
TR VI Distansritt, mark up 
TR VI Distansritt, pdf för utskrift

TR VI Distansritt bilagor:

TR VII Voltige
TR VII Voltige, mark up 
TR VII Voltige, pdf för utskrift

TR VIII Mounted Games   
TR VIII Mounted Games, mark up

TR IX Reining     
TR IX Reining, pdf för utskrift

TR X Working Equitation  
TR X Working Equitation, mark up
(Moment 1047 och moment 1067 finns inte i innehållsförteckningen i denna mark up-version)
TR X Working Equitation, pdf för utskrift

TR X Working Equitation - bilagor

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020. 
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.


Senast uppdaterad: 2019-03-20
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons