Årsmöte!

2017-12-21

Värmlands Ridsportförbund inbjuder till årsmöte lördagen den 24 mars.

KALLELSE

Årsmöte för Värmlands Ridsportförbund

Lördagen den 24 mars

Kl: 14.30

Idrottens Hus, Karlstad

Information från Svenska Ridsportförbundet om förbundets verksamhet.

Därefter sedvanliga årsmöteshandlingar.

Vi bjuder på enklare förtäring.

Välkomna!

Föranmäl till kansliet ridsporten@varmland.rf.se

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 18 februari.

Ombudsfullmakt

 

Information från valberedningen

Inför Värmlands Ridsportförbunds årsmöte den 24 mars 2018, kommer här information om hur mandatperioderna ser ut för de personer som är valda till distriktsstyrelse och tävlingssektion, samt revisorer.

Föreningarna kan senast den 1 februari 2018, avge förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras senast två veckor före årsmötet.

DISTRIKTSSTYRELSE                               Mandatperiod tom     Anm

Lena Wiigh                              Ordf                 2018

Mia Eriksson                            Ledamot         2019

Maria Dahl                               Ledamot          2019

Lena Helminen                        Ledamot          2019

Lena Austrin                            Ledamot          2018

Jeanette Knöös                       Ledamot          2018

Johanna Nilsson                      Ledamot         2018

Sara Lena Aspetorp                Suppleant        2018

Geir Hansen                            Suppleant        2018

Sture Hermansson                  Suppleant        2018

TÄVLINGSSEKTIONEN

Magnus Nyman                       Ledamot           2019

Ingela Axelsson                       Ledamot           2019

Ann-Sophie Persson               Ledamot           2019

Mia Stockesjö                          Ledamot           2019  Fyllnadsval 2018

Enar Jonasson                        Ledamot           2019

Ann-Louise A/Sandström        Ledamot           2018  Avböjt omval

Johanna Steen                        Ledamot           2018

Barbro Olsson                        Ledamot            2018

Nina Gewert                            Ledamot           2018  Avböjt omval

 

REVISOR Anders Naeslund                            2018

Personlig suppleant Maria Axelsson                2018                   

 

 

Ser fram emot att få in förslag från er.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

/Valberedningen för Värmlands Ridsportförbund

AM Andersson                            anderssonam@hotmail.se     070 3940900   

John Weslien                               john.weslien@ahlmarks.se    076 1345345

Gunilla Hägg                                 eye-wash@hotmail.com         070 6707534

Annons