Ungdomsledarkurs I-III

2017-05-10

Välkommen att anmäla era ungdommar till höstens ULK I-III.

Mål: Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

• utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor

• få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor

• få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap

• få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar

• utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv

• utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Kursort: Helsingborg och Höllviken

Datum:
ULK I, 30/9-1/10
ULK II, 11-12/11
ULK III, 9-10/12

INBJUDAN

Sponsorer

Annons