Lena har mottagit Ridsportens förtjänstemedalj guld!

2017-05-18

Lena Austrin har fått Svenska Ridsportförbundets förtjänstemedalj i guld. Den delades ut under Ridsportens årsstämma. Stort Grattis till dig Lena!

Lena Austrin Kull 1947
Nominerad av Värmlands Ridsportförbund.

Lena Austrin är en riktig ”trotjänare” inom Värmländsk Ridsport. Sedan 1972 har hon haft olika ansvarfulla uppgifter i styrelserna för Värmlands Fältridklubb, Värmlands Hästavelsförening samt Christinehamns Ridklubb. Hon valde in i Värmlands Ridsportförbundsstyrelse 2002 och har med sina såväl djupa och breda kunskaper inom hästavel och ridsport varit en stor tillgång för distriktets utveckling.

  • Vice ordförande i Christinehamns Fältrittklubb 1972-1974. Var med och startade upp föreningen.
  • Var med och startade upp Wermlands Halvblodsförening, senare Wermlands Hästavelsförening, och satt där som sekreterare under mer 10 år. 1972-1982
  • Var med och startade upp Christinehamns Ridklubb, började som styrelseledamot men har genom åren innehaft alla roller som sekreterare, vice ordförande, ordförande och kassör 1974-2017. Under den största delen kassörsrollen fram tills idag. 2008 var Lena med och drev igenom flytten till den nya anläggningen i Gustavsvik.
  • Valdes 2002 in som ledamot i Värmlands Ridsportförbunds styrelse, fick några år senare kassörsrollen som hon har än idag.

Annons