Repetitionskurs för LA/MsvC dressyrdomare den 10 februari på Strömsholm

2017-12-19

Dalarnas Ridsportförbund inbjuder i samarbete med Värmland och Örebro Läns distrikt in till repetitionskurs för LA/MsvC domare i dressyr den 10 februari på Strömsholm under ledning av Agneta Aronsson.

Annons