Tävlingsfunktionärskurs 7 mars Hoppinriktning och 14 mars Dressyrinriktning

2018-01-25

Vi kommer bl.a. att gå igenom:

Hur förbereder vi oss inför en tävling?

När och var anmäler man om man vill arrangera en tävling?

Vem gör vad, vilka och hur många funktionärer behövs?

Vad händer veckan innan?

Vad gör vi dagen innan?

Tävlingsdagen? Mm. 

Pris: 150 kr / person och kursdag

Plats Kansliet, Nedre Kaserngården 5, 415 28 Göteborg

Tid: 18.30– ca 21.30

Kursen faktureras, skriv i anmälan om Sisuresurser kan användas

Kursledare från distriktets tävlingssektion

Sista anmälningsdag är 1 mars till kurs 1 och kurs 2,  för anmälan kontakta distriktet via mejl

Hela inbjudan HÄR

Sponsorer

Annons