Tidigarelagd ansökningstid för elit- och nationella tävlingar 2019 - Östergötlands Ridsportförbund

FOTO: Stefano Grasso

Tidigarelagd ansökningstid för elit- och nationella tävlingar 2019

2018-06-01

Hoppkommittén har beslutat att flytta ansökningsdatum för 2019 års elit- och nationella tävlingar i hoppning till senast 31 juli i år. Anledningen är att underlätta för distrikten att lägga de regionala terminerna i hoppning och att skapa längre framförhållning för elit- och nationella arrangörer.

Det har kommit önskemål från flera distrikt att underlätta deras arbete med att skapa en bra tävlingstermin. Därför övergår fr o m i år SvRF till helårsansökningar för elit- och nationella arrangörer, med sista datum 31 juli 2018 för 2019 års tävlingar. Därmed får distrikten mer tid till att lägga de regionala terminerna.

HOPPNING – TIDIGARELAGDA DATUM INFÖR 2019

·         31 juli stänger möjligheten att i tid ansöka elit- och nationella tävlingar för hela nästkommande år.

·         1 till 31 augusti ges möjlighet för klubbarna att ta bort och flytta till annat datum. Arrangörer tar kontakt med varandra för att hantera eventuella krockar med berörda klubbar. 

·         Första veckan i september godkänns tävlingar för hela året. Under augusti månad granskar SvRF terminen. Alla som ansökt i tid (senast 31 juli) får sin tävling godkänd under första veckan i september på det datum som då ligger i TDB. Reservation för nödvändiga ändringar, exempelvis internationella tävlingar där ansökningstiden till FEI utgår 1 oktober. 

·         Ansökningar om regionala, lokala och inbjudningstävlingar görs till respektive distrikt enligt deras tidsgränser och rutiner.

 

Sponsorer

Annons