Ridsportportalen läggs ner!

2018-09-06

 

Föreningar som har filer i sitt dokumentbibliotek i Ridsportportalen och vill spara dem måste ladda ner filerna i annan digital miljö senast den 30 september.

För att samordna och effektivisera ridsportens verksamheter tar Svenska Ridsportförbundet nya tag i den digitala utvecklingen i hela organisationen. 

En väl fungerande digital miljö för ridsporten är viktigt ur flera aspekter.

Ridsporten konkurrerar med övriga idrotter och aktiviteter om ekonomiskt stöd och uppmärksamhet från politiker och media. För att kunna visa ridsportens styrkor, men också de brister och behov som finns, är det viktigt att ha pålitliga och tillgängliga underlag för statistik.

Den digitala utvecklingen går snabbt och våra målgruppers behov förändras över tid.

Under året har Svenska Ridsportförbundet, tillsammans med Atea, gjort en omfattande nulägesanalys av arbetet med digitalisering. Resultatet har sammanställts i en rapport som överlämnats till förbundsstyrelsen och Digitaliseringsrådet.

Nästa steg blir att ta fram en långsiktig handlingsplan som säkrar att vi har en hållbar utveckling inom digitaliseringen och syftar till att ge föreningar, distrikt och förbundet centralt effektivt stöd i arbetet.

Sponsorer

Annons