FOTO: SvRF

VULK

2018-10-02

VULK är en ungdomsledarutbildning för vuxna i föreningen som är över 20 år. En kurs för dig som är verksam eller vill engagera dig på ridskolan och/eller i klubbverksamheten.

Kursen är en sammanfattning av ungdomsledarkurs I-III där vi plockar fram de viktigaste bitarna som t.ex. ledarskap, kommunikation, metoder och övningar, presentation av Svenska Ridsportförbundet, ”Ridsporten Vill” och säkerhet. Kursen går över totalt 4 utbildningsdagar fördelade på 2 helger. Mellan helgerna delas hemuppgift ut.

Anmälan skall vara Värmlands Ridsportförbund tillhanda senast den 20 januari 2019.
Anmälan är bindande. Deltagarna skall ha för avsikt att gå båda kurserna och är i och med att anmälan skickats in anmäld till båda kurserna. Avanmälan efter sista anmälningsdag den 20 januari faktureras.

Frågor: Besvaras på tel. 010-476 47 72 eller via e-post ridsporten@varmland.rf.se

Steg I den 23-24 februari 2019 Scandic Arvika

Steg II den 23-24 mars 2019 Scandic Klarälven, Karlstad

Kursavgift: 4600 kr inkl. boende med helpension, kursmaterial och en jacka.

Välkommen önskar
Värmlands Ridsportförbund i
samarbete med
Örebro Läns Ridsportförbund, Västergötlands Ridsportförbund och Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund

Annons