Ungdomsledarkurs

2018-10-02

Ungdomsledarkursen (ULK) är en ledarutbildning i tre steg som anordnas i distriktets regi, därefter har Centrala Ungdomssektionen (CUS) fördjupningskurser i olika ämnen som går centralt i landet. Blir du antagen till steg I är du automatiskt antagen till steg II och III.

Målgrupp   
Alla i föreningen som arbetar som ledare med den stora barn- och ungdomsverksamheten som finns i våra klubbar.

Ålder
16 år är lägsta ålder för att få delta, dispens kan sökas för deltagare som är 15år

Tid och plats
ULK I            12-13            Januari 2019
ULK II          9-10              Februari 2019
ULK III          2-3                Mars 2019      

Kurserna är förlagda till Scandic Arvika under de två första träffarna och till Scandic Klarälven i Karlstad under den sista träffen. Övernattning är obligatorisk.

Kostnad
2000 kronor per steg (inkl jacka) och elev eller 5500 kronor för alla tre stegen om anmälan sker innan sista anmälningsdatum.  Betalning faktureras klubben före kursstart.

Utbildningsbidrag
OBS! Klubben kan söka Idrottslyfts bidrag från Svenska Ridsportförbundet för deltagaravgiften, fn 3000 kronor/ deltagare men kommer justeras uppåt under hösten, återkommer med rätt summa.

Anmälan
Sker via bifogad länk senast 9 December 2018.  http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1144983. Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras första tillfället till fullpris.

Bekräftelse på anmälan samt deltagarförteckning och kursinformation mejlas ut.

Eftersom deltagarantalet kan komma att begränsas, är vi tacksamma om klubben anmäler deltagarna i önskad ordning.

Frågor
Skicka gärna in frågor som ni vill lyfta under dagen. ridsporten@varmland.rf.se eller till ansvarig kursledare Johanna Nilsson 072-722 02 27.

Efter genomgångna tre steg erhålles ett kursintyg utfärdat av Värmlands Ridsportförbund

 

Välkommen

önskar

Värmlands Ridsportförbund

  
 

Annons