Fortbildning för banbyggare 2019

2018-10-16

Den 12-13 januari 2019 arrangeras en fortbildning för banbyggare i Linköping.

Övriga tillfällen i landet för banbyggarfortbildning är 6-7 april i Stockholm och 31 augusti-1 september i Västergötland.

Sponsorer

Annons