FOTO: SvRF

Fortbildning för överdomare i dressyr

2018-11-16

Den 16 februari 2019 arrangeras årets fortbildning för överdomarna i dressyr.

Plats ÖRFs kansli, Linköping Arena

Hjärtligt Välkomna

Sponsorer

Annons