Valberedningen informerar

2019-01-28

Valberedningen för Västergötlands Ridsportförbund har under senhösten inlett sitt uppdrag, där gången är att först tillfråga alla nuvarande förtroendevalda om deras inställning till fortsatt uppdrag

Nu har de bilden klar för sig och nu är det dags för klubbarna att nominera kandidater till styrelse och sektioner. 

Senast 15:e februari måste förslagen vara valberedningen tillhanda

Valberedningscirkulär

Uppdragsbeskrivning här kan du läsa om vad uppdraget innebär. 

Varmt välkomen att nominera, och tänk på att det är klubbarna som nominerar, förslag från enskild person kommer ej att beaktas. 

Sponsorer

Annons