Annons

    Hem / Aktuellt / 2019 / Nyhetsarkiv / Begränsat registerutdrag ska visas från årsskiftet

Begränsat registerutdrag ska visas från årsskiftet

Som en del i idrottens trygghetsarbete ska alla föreningar begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för alla som anställs eller anlitas för uppdrag i föreningen, och har direkt och regelbunden kontakt med barn. Det gäller fr.o.m. 1/1 2020.

Tidigare var detta en rekommendation från RF, men nu ska alla föreningar begära att få se utdraget från dem som har direkt och regelbunden kontakt med barn i föreningens regi. Beslutet baseras på lagen (2013:852) om registerkontroll. Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

För Svenska Ridsportförbundets föreningar innebär det att till exempel ledare, ridlärare och tränare (över 15 år) som arbetar för eller anlitas av en förening och har en direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år) ska visa ett begränsat registerutdrag för ansvarig på föreningen.

För Svenska Ridsportförbundet centralt innebär det att till exempel landslagsledare för ungdoms- och ponnylandslagen ska visa ett utdrag. Registerutdrag kan endast begäras av den som är direkt arbetsgivare eller uppdragsgivare. Det vill säga Svenska Ridsportförbundet centralt, eller distrikt, kan inte begära in registerutdrag för den som ska vara verksam i en förening. Detta måste föreningen själv ansvara för.

Privatperson som anlitar ledare eller tränare kan inte, med RF:s beslut som grund, begära att ett begränsat registerutdrag ska visas upp.

När togs beslutet?

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. 

Hur gör vi som förening?

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, detta kan inte överlåtas till annan. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag får behållas, kopieras, fotograferas, scannas och/eller arkiveras av föreningen.

Hur gör jag som ledare/anställd?

Du som ska visa upp registerutdrag behöver inte ta ut ett nytt registerutdrag för varje arbetsgivare. Ditt registerutdrag är giltigt i ett år. Registerutdraget behöver inte vara i ett oöppnat kuvert. Utdraget ska visas upp först när du erbjuds en anställning eller ett uppdrag. Behåll därför ditt utdrag så det kan användas om du har flera uppdrag.

Läs mer i RF:s lathund

Vad är ett begränsat registerutdrag?

I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Läs mer

Hovrättens dom ett hot mot idrottens självständighet

Idag meddelades domen i målet om Svenska Ridsportförbundet och den tränare som anser sig fått sin tränardiplomering felaktigt indragen. Hovrätten gick på tingsrättens linje och vidhöll att det var fel att ta diplomeringen.