Annons

    Hem / Aktuellt / 2019 / Nytt råd för hästvälfärd från årsskiftet

Nytt råd för hästvälfärd från årsskiftet

Svenska Ridsportförbundet får ett Hästvälfärdsråd från 2020 när Djurskyddsutskottet och Hästhållnings och Anläggningsrådet slås samman till ett råd.

Hästvälfärdsrådet fortsätter det arbete det tidigare utskottet och rådet påbörjat. Hästvälfärdsrådet svarar direkt till förbundsstyrelsen.

Hästvälfärdsrådet har en mandatperiod från 1 januari 2020 – 31 december 2021 och nominering av ledamöter kan ske fram till 22 november 2019.

Nominerade ledamöter behöver ha följande kvalifikationer;

  • Veterinär med speciellt intresse och utbildning inom häst
  • Ryttare/kusk, ridlärare, tränare, uppfödare med mångårig erfarenhet

Hästvälfärdsrådet leds av Eva Myrgren, ordförande, och Peter Ljungcrantz, vice ordförande.

Hästvälfärdsrådet uppdrag

Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen, sektionerna, utskott och andra grupper inom Svenska Ridsportförbundet.

I det övergripande ansvaret ingår att arbeta proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd samt att initiera informationsinsatser och verka för kunskapsutveckling inom hästvälfärd.

Hästvälvärdsrådet är remissinstans inom Svenska Ridsportförbundet i alla frågor som rör hästvälfärd och djurskydd och ansvarar för remissvar för frågor kopplade till hästvälfärdsområdet.

Hästvälfärdsrådet ska arbeta för kontinuerligt kvalitetssäkrad hästhållning, och där ingår förslag för utveckling av bland annat besöksverksamhet och anläggningsfrågor för såväl tävlings- som ridskoleverksamhet. 

Representanter för Hästvälfärdsrådet kan också delta i möten, konferenser och seminarier både på nationell och internationell nivå.