Annons

    Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / 01 / Klassificering och dispens

Klassificering och dispens

Pararyttare tävlar i fem olika grader. Graderna är indelade utifrån den funktionsnedsättning ryttaren har och syftet är att de som tävlar i samma grad ska ha samma förutsättningar för sitt tävlande.

Pararyttare eller parakusk som vill tävla klassificeras utifrån sin nedsättning av särskilt utbildade funktionärer. Vid klassificeringen har ryttaren inga hjälpmedel. Ryttare eller kusk klassas i en av de fem graderna, och har sedan rätt att tävla mot ryttare/kusk i samma grad, förutsatt att inte andra hjälpmedel används som gynnar nivån i graden.

HÄR finns en lista över de hjälpmedel som är godkända inom para-sporten i ridsport.

Aktiva i ridsporten kan av olika skäl söka dispens för sitt tävlande. Dispensansökan skickas till Svenska Ridsportförbundets kansli för handläggning.

I det fall en godkänd dispens skulle ge till exempel en pararyttare avsevärda fördelar gentemot de övriga ryttarna i samma grad, gör Tävlingssektionen bedömningen att dispens inte kan ges. Dispensen skulle gå emot syftet med att alla inom samma grad har samma förutsättningar för sitt tävlande. Fördelar som inte matchar ryttarens klassificering uppfattas som osportsligt.

Pararyttare har möjligheten att starta i vanliga dressyrklasser, och kan på det sättet utöva sin sport på flera sätt.

Klassifiering - så går det till