Annons

    Hem / Aktuellt / 01 / Utvecklingen fortsätter i TDB

Utvecklingen fortsätter i TDB

Det nya anmälningssystemet i TDB har nu varit i gång ett par veckor, och vi vet att vissa saker inte fungerar optimalt. Vi ser naturligtvis över hur vi på bästa sätt kan göra TDB funktionellt för alla användare.

Mycket har förändrats sedan TDB startades för dryga tio år sedan, och vi måste givetvis säkerställa att TDB följer de lagar och förordningar som finns inom området. Svenska Ridsportförbundet får enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, inte agera betaltjänstföretag.
Förändringen av TDB har inget samband med de oegentligheter som upptäcktes tidigare under 2018.

När det gäller signering vid köp på nätet styrs också det av de regler som finns för att skydda användaren vid kortköp. Den 14 september 2019 trädde det nya regelverket PSD2 som innehåller regeln Strong Customer Authentication, SCA, i kraft.  

Betalning vid anmälan till tävling i TDB där arrangören använder betaltjänsten, fungerar som andra inköp via nätet. Pengarna reserveras på det konto anmälaren använder.

Vi ser över om det går att justera så att reservation av pengar kan göras i anslutning till betaldagen i propositionen. Vi ser också över om tiden mellan anmälan, reservation av pengar och återkallande av anmälan kan förlängas.

I dagsläget måste användaren anmäla en häst i taget till tävling. Det ger arrangören en överblick över hur många anmälningar som görs till tävlingen, men ger merarbete för den som anmäler.
Arbetet med att ta fram en sk varukorg och hur den ska fungera på bästa sätt för arrangör och anmälare pågår.

Vi tittar på flera lösningar framåt, till exempel en fakturalösning.  Vi försöker utveckla och effektivisera funktionerna kontinuerligt. Inspelen vi får hjälper till att planera och bygga morgondagens användargränssnitt.

Ryttare - mer information

Arrangörer - mer information

Frågor och svar