Annons

    Hem / Aktuellt / 01 / Var noga med uppstallningen för att undvika smitta

Var noga med uppstallningen för att undvika smitta

Ett av allvarligare virusen som kan drabba häst är EHV-1, s k abortvirus. Hästägare och ryttare uppmanas att vara uppmärksamma på om hästarna visar symptom.

Viruset kan orsaka feber och förkylning samt plötslig kastning (virusabort) utan andra symptom hos dräktiga ston. En neurologisk form av sjukdomen med förlamningar förekommer också.

Tänk på att vid uppstallning inte blanda tävlingshästar med avelsston, och om det blir aktuellt med uppstallning på ett stuteri, inte blanda ston med inkommande unghästar (som oftast smittar stona på hösten och sedan leder till kastning under vårvintern). Detsamma gäller också på ridskolan, blanda inte tävlingshästar - som kan föra med sig smitta - med ridskolehästar!”

2019 skakades ridsporten i Sverige av ett utbrott av den neurologiska varianten av EHV1-virus, s.k. abortvirus. Utbrottet drabbade ett antal ridskolor som fick hålla stängt, och under en period ställdes flera tävlingar in. Hästar blir sjuka varje vinter, det kommer rapporter om kvarka, influensa och herpesvirus. Därtill kommer nyligen rapporterade utbrott av hästens coronavirus – som INTE är samma som på människa!

FEI manar till ökad vaksamhet för EHV-1

Infektioner med herpesvirus är vanligt bland hästar i Sverige, liksom i övriga världen. Flera olika herpesvirus kan drabba häst. Det mest fruktade är EHV-1, eller abortvirus, som kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort eller neurologisk sjukdom.

Då den senare formen inneburit problem även för internationella tävlingar så har FEI, det internationella ridsportförbundet, gått ut med riktad information till veterinärer om ökad vaksamhet och vad man ska tänka på vid internationellt tävlande. HÄR finns FEI:s information om Equine Herpes Virus (EHV) och vad hästägare och ryttare bör tänka på.

Smittskyddstänkande

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur hälsoläget är i stallet och hästarnas välmående. Sjukdomar hos hästar kan ta allvarliga vändningar eller orsaka konsekvenser för andra hästägare om smitta förs vidare. Även gemensamma hästtransporter kan utgöra en smittorisk om man inte tänker på detta.

Det som först kanske ser ut att vara en enklare förkylning kan vara symptom på en allvarligare luftvägsinfektion, till exempel kvarka eller virusabort. Har hästarna inte hållits isolerade, eller varit på ett evenemang eller tävling, kan spridningen bli större än nödvändigt. Det kan orsaka ordentliga streck i räkningen för många ryttare, tävlingshästägare, ridskolor,  stuterier och andra hästverksamheter.

Det är alltså viktigt för all hästverksamhet att hästarna skyddas från smittor och att infektioner kan bekämpas effektivt.

Karantänstall

Den största risken för att få in smitta till en frisk besättning är nya hästar som flyttar in. För stallägare och ridskolor är det en bra idé att förebygga och förbereda genom att ha ett utrymme som går att använda som karantäns- eller isoleringsstall. Där kan nya hästar stallas upp de första veckorna. HÄR kan du läsa mer 

Ryttares och hästägares ansvar

Du som ryttare och hästägare är ansvarig för att din häst inte har med sig smitta till en tävlingsplats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas. Det finns reglerat i TR I moment 112 och säger i korthet; Ryttare som ska delta i tävling i Sverige respektive i internationell tävling är skyldig att förvissa sig om att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.

Dessutom har hästägaren enligt TR I moment 166 ansvar för att underrätta ryttaren om sådant som kan påverka om den är i tävlingsmässigt skick. Smitta och misstanke om smitta är en sådan omständighet. Tänk också på att du som tävlingsryttare i och med anmälan i TDB skriver under hästägarförsäkran.

Fakta om sjukdomarna finns på SVA:s hemsida; www.sva.se/djurhalsa/hast, där man kan läsa om smittskydd, anmälningsplikt, och uppdaterade rekommendationer; www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/smittskydd/ 

/Peter Kallings

Peter Kallings har som Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär en rådgivande roll för hästvälfärd, djur- och smittskydd samt dopningsfrågor.

Maria Eriksson utnämnd till Fellow

Maria Eriksson, Ekeby, har utsetts till Fellow inom Svenska Ridsportförbundet. Maria har visat stort engagemang under en lång och framgångsrik gärning inom ridsporten.