Annons

    Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / Ledamöter i råd, nämnder och utskott

Ledamöter i råd, nämnder och utskott

Svenska Ridsportförbundets styrelse hat tidigare fastställt ordförande, och i förekommande fall, vice ordförande, för förbundsstyrelsens utskott, nämnder och råd.

Vid förbundsstyrelsens möte den 7 februari fastställdes ledamöter för perioden 2020 och 2021 efter förslag från respektive ordförande.

Digitaliseringsrådet

Cecilia Stenström (FS), ordförande, Sara Grelle, (FS) vice ordförande
Ledamöter; Petra Lindström, Åsa Fridholm, Per Bergström, Magnus Gissler och Angelica Johansson

Disciplinnämnden

Cecilia Tholses, ordförande
Ledamöter; Mikael Sedolin, Anna Björklund, Ragnar Olsson, Hans Anders Odh, Dan Nordenberg, Jörgen Larsson, Anna Torstensson, Jenny Johansson och Magnus Ringmark.

Juridiska utskottet

Carl-G Leissner, ordförande
Ledamöter; Inger Akalla, Bo Helander, Tove Munthe, Dan Nordenberg, Ragnar Olsson och Mari Hallander Larsson. FS-ledamoten Helena Carlsson ingår i utskottet under mandatperioden.

Säkerhetsutskottet

Göran Dalin, ordförande
Ledamöter; Lars Englund, Nina Roepstorff, Margareta Rödén, Helena Stigson och Gabriella Pernler.
FS-ledamoten Lennart Lindelöw ingår i utskottet under mandatperioden.

Hästvälfärdsrådet

Gabriella Bragée, (FS) ordförande, Peter Ljungcrantz, (FS), vice ordförande.
Ledamöter (fastställdes 9 januari 2020); Peter Kallings, Marie Rhodin, Anna Eriksson, Meta Persdotter, Markku Söderberg, Elisabet Lundholm, Jenny Yngvesson, Ulla Ekström von Essen och Niklas Jonsson.

Hästvälfärdsrådet har tre referensgrupper, Referensgrupp för Hästhållning, Referensgrupp för Ridunderlag och Referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping. Sammansättning i grupperna fastställs på Hästvälfärdsrådets möte i slutet av februari.