Annons

    Hem / Aktuellt / 03 / Ny regel i fälttävlan testas under våren

Ny regel i fälttävlan testas under våren

Inom fälttävlan har det förekommit diskussioner kring om ekipaget hoppat ett hinder korrekt eller inte när en hinderflagga rivits ned. För att det ska bli tydligare vad som gäller finns förslag på nya regler som ska testas på tävlingar under våren.

Otydlighet kring regler för riven flagga är ett problem som förekommer både nationellt och internationellt. Fälttävlanskommittén har tillsammans med Banbyggnadsgruppen därför diskuterat en förändring av regler kring riven flagga vid hinder.

Det känns som en självklarhet att en ryttare direkt skall veta om den klarat ett hinder felfritt. Inte vara utsatt för en subjektiv bedömning där resultatet av flaggrivningen fastslås först efter att ryttaren kommit i mål. Lika viktigt är det att det är tydligt och klart för åskådare som följer en fälttävlan.

Därför har det tagits fram ett regelförslag med förenklade regler när det gäller riven flagga vid hinder. Den nya regeln innebär att när ett ekipage river en flagga på ett hinder kommer det att belastas med 7 straff – se regelförslaget nedan.

Fälttävlanskommittén planerar att införa denna nya ”flaggregel” i nästa TR 2021 men vill först få tillfälle att testa den i skarpt läge för att arrangörer, ryttare och banbyggare skall kunna utvärdera och analysera om vi tänkt rätt.

Kommittén har kommit fram till att det bästa sättet att testa den nya reglen är i samband tävlingar under våren. Beroende på utvecklingen kring Coronaviruset kan eventuellt fler tävlingar tillkomma senare under säsongen.

De tävlingar som kommer att testa den nya regeln är: Tågarp RF 28 - 29 mars (inställt); Tågarp RF 10 - 12 april (inställt); Gärds RF 2 maj; Hermanstorp RKK 16 - 17 maj; Stora Wäsby FRK 4 - 5 juli.

Fälttävlanskommittén hoppas att alla aktiva inom fälttävlan har förståelse för arbetet och vill att alla, såväl ryttare som arrangörer och funktionärer, kommer med synpunkter och förslag till korrigeringar och förbättringar inför TR 2021. Dessa synpunkter vill kommittén helst ha skriftligt via mail, senast 10 juli, för att kunna sammanställas och analyseras.

Förslag på ändring

För TRIV 2021, men som kommer att gälla redan 2020 på tävlingarna ovan.

Moment 444 Definition på fel
2. Utbrytning

2.1. Utbrytning (20 straffpoäng).
En häst anses ha brutit ut om den efter att hindret har presenterats undviker hindret. Att rida vidare utan att hoppa om hindret medför uteslutning.

2.2. Riven flagga (7 straffpoäng)
Ett ekipage anses ha rivit flagga om den övervinner någon del av den inflaggade hinderdelen och att flagga rivs ner eller lämnat sitt fäste. En flagga anses ha rivits när den lämnat det övre flaggfästet. Ekipaget bestraffas men behöver inte rida om hindret.

2.3. Övervunnet hinder (felfri).
Hästen anses ha klarat hindret om ekipaget passerat innanför flaggorna utan att dessa lämnar det övre flaggfästet.

Information för banbyggare (pdf)

Hur påverkar den nya regeln mitt kvalresultat?

Att använda 7 straffpoäng för riven flagg är för att hitta en acceptans för ett kvalificerande resultat:

  • 2 x riven flagg = 14 straff < 20 straff på hinder (fortfarande kvalificerande)
  • 3 x riven flagg = 21 straff > 20 straff på hinder (inte kvalificerande)
  • 1 x riven flagg + 1 Rasera ett rivningsbart/deformerbart hinder 11 straffpoäng = 18 straff
  • 2 x riven flagg + 1 Rasera ett rivningsbart/deformerbart hinder 11 straffpoäng = 25 straff

Final för ungdomarnas nationshoppningsserie

I helgen är det dags för final i ungdomsryttarnas Nations Cup-serie i hoppning. Finalen rids i Nederländerna och Sverige har fyra lag på startlinjen. I helgen väntar finalklasserna.