Annons

    Hem / Aktuellt / 03 / Smittinfo - följ myndigheternas uppmaningar

Information angående coronaviruset

(Uppdaterad 22 oktober) Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

22 oktober Gräns på 300 för sittande publik

Den 22 oktober meddelade regeringen beslutet att höja publikgränsen till 300 personer för idrottsevenemang som har anvisade sittplatser, med avstånd på en meter mellan åskådarna. Undantaget gäller från den 1 november och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer. Regioner kan besluta om lägre publikantal beroende på regionalt smittläge. HÄR finns RF:s pressmeddelande i sin helhet

Svenska Ridsportförbundet arbetar med att se över hur publik kan ges tillträde till ridsporttävlingar.

Regeringen presenterade undantaget i ordningslagen vid en presskonferens på torsdagen, och här kan du läsa regeringens pressinformation  

Var fortsatt uppmärksam för att hindra smittspridning

Ridsporten, med ridskolor och tävling, har kunnat fortsätta bedriva verksamhet under coronapandemin, med hänsyn tagen till de regler, restriktioner och rekommendationer som finns.
Det är fortsatt viktigt, framför allt när en del av vår verksamhet flyttar inomhus, att hålla avstånd, ha en god handhygien och inte samlas i för stora grupper.
Tänk också på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Vara uppmärksam på om du själv får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och informationsmaterial riktat till ridsporten. Klicka HÄR 

15 oktober Dags att söka kompensationsstöd för kvartal 3

Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd i två omgångar. Ansökningsomgång 1 är öppen från 15 oktober till 26 oktober kl 12.00. Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På RF:s webbsida om kompensationsstödet hittar ni all info som behövs för att kunna ansöka. Där finns bland annat frågor och svar och en instruktionsfilm om hur ansökan går till.

7 oktober Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Riksidrottsförbundet fördelar regeringens kompensationsstöd om 1 miljard kronor för resten av 2020 i två omgångar. Regelverket är i stort detsamma med några konkreta förändringar jämfört med i våras.
Första ansökningsomgången öppnar den 15 oktober, med planerad utbetalning i mitten av november. Andra ansökningsomgången planeras att öppnas i början av januari 2021. Läs mer hos RF

HÄR finns mer information om ansökan

RF - Principer för ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin (pdf)

 

2 oktober 1 miljard till idrotten - RF fördelar

Den extra ändringsbudget som presenterades i september innehåller 1 miljard extra till idrotten för 2020.
Medlen kommer att betalas ut via Riksidrottsförbundet (RF). RF planerar för att föreningar och förbund kan ansöka om bidrag så att Riksidrottsstyrelsen kan besluta om bidrag den 16 november. Därefter kan medlen skyndsamt betalas ut. Läs mer om regeringens hemsida

29 september Publikgräns höjs från 50 till 500 personer

Regeringen kommer ta beslut den 8 oktober om att ge idrotten undantag att höja gränsen för publik – på ett smittsäkert sätt – till 500 personer. Undantaget gäller i så fall från den 15 oktober. Beslutet kom den 22 oktober och gäller från 1 november, se ovan

I avvaktan på beslut från regeringen om en ändring av ordningslagen arbetar Svenska Ridsportförbundet med att se över hur publik kan ges tillträde till ridsporttävlingar.

HÄR kan du läsa mer regeringens planerade förändringar i förordningen.

29 september Ställa ut licenser 2021

Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september.
Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar.
Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

25 september Inom kort kommer idrottsföreningar kunna ansöka om stöd för andra halvåret 2020

Det kommer bli två ansökningsomgångar:
- Ansökan om stöd för kvartal 3 (juli, augusti, september) öppnar i mitten av oktober.
- Ansökan om stöd för kvartal 4 (oktober, november, december) öppnar i januari.

Föreningen gör ansökan i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Innan första ansökningsperioden startar kan ni förbereda er genom att ta fram dokument som tydligt beskriver er ekonomiska situation, exempelvis årsredovisningar och resultatrapporter.

24 september Regeringen avvaktar med beslut om mer publik

Regeringen har informerat om att den planerade lättnaden för bland andra idrotten att ta in mer publik får vänta med anledning av den ökade smittspridningen i samhället.
– Att minska smittspridningen går före idrott. Det har gällt från dag ett och gäller fortfarande. Därför har jag respekt för att regeringen avvaktar med beslutet om att tillåta mer publik, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer på RF:s hemsida

22 september Påminnelse från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten påminner idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning.

Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer och i olika idrotter fått smitta i laget och påminner om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien.

– Vi är inställda på att även hösten kommer att vara präglad av restriktioner på grund av coronapandemin. Vi behöver planera för att det kommer att påverka idrottsrörelsen under hela 2021. Just nu arbetar vi med analyser för att ta fram olika scenarier inför 2021. Det är osäkra och tuffa tider då det gäller att stå starka tillsammans och hjälpas åt, både inom idrottsrörelsen och i samhället i stort, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson i en pressrelease som du kan läsa i sin helhet via TT här

21 september Till tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.
Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

16 september Idrotten samlas inför fördelning av det förlängda krisstödet

Idag samlar Riksidrottsförbundet referensgruppen för fördelning av stöd och på fredag företrädare för samtliga specialidrottsförbund. Syftet är att få inspel under det pågående arbetet med att analysera utfallet av fördelning av tidigare krisstöd och eventuella justeringar. Läs mer i RF:s pressmeddelande

5 september Klart med en miljard kronor i förlängt stöd till idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen får ytterligare 1 miljard kronor i förlängt ekonomiskt stöd på grund av corona för 2020. Det meddelade regeringspartierna tillsammans med samverkanspartierna, Centerpartiet och Liberalerna idag.

Riksidrottsförbundet för en dialog med regeringen om vikten av att stödet ska fördelas för att träffa idrotten på bästa sätt och har även dialog med medlemsförbunden som inför fördelning av det tidigare stödet på 500 miljoner kronor tog fram riktlinjer och principer för fördelning till förbund och föreningar.
Läs mer här

24 augusti Inför terminsstart - verksamhet, träning, träffar mm

Baserat på nuvarande information rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.

För övriga aktiviteter, som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande, rekommenderas att de genomförs digitalt, men kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

En egen mall för riskbedömning har anpassats för att fungera som stöd till arrangören. Förutom riskbedömning ska verksamheten alltid genomföras utifrån beslut, allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och informationsmaterial riktat till ridsporten. Klicka HÄR

14 augusti Kan ridsporten öppna för publik?

Under coronapandemin har ridsporten med ridskola, ridläger och tävlingsverksamheten i begränsad omfattning kunnat fortsätta. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna mötas igen på tävling och stallbackar, utan att vi för den skull bidrar till ökad smittspridning.
Tidigare i somras gjordes en plan och ett medicinskt protokoll för hur ridsportens tävlingar skulle kunna starta igen och hur tävlingarna ska kunna öppnas för publik, när nya besked kommer från regering, polis och Folkhälsomyndigheten. Läs mer HÄR

6 augusti Amanda Lind träffar idrotten

Idrottsminster Amanda Lind har bjudit in ett antal idrotter för lyssna in hur coronapandemin påverkar idrotten.
För idrottens del är både en eventuell öppning för publik på idrottsevenemang och ett stödpaket för tredje kvartalet viktiga frågor.
Riksidrottsförbundet har deltagit i alla möten Amanda Lind haft. Alla idrotter har inte varit inbjudna, mötena har fokuserat på inomhus- och utomhussporter samt så kallade deltagarsporter som genomförs utomhus på stora ytor (orientering, långdistanslopp etc), och de förutsättningar och utmaningar som finns, bland annat vad gäller 50-personersgränsen. Läs mer HÄR

RF kommer att bjuda in samtliga idrottsförbund till en information om hur mötena med Amanda Lind avlöpt i nästa vecka. 

17 juli Inga ändringar av rekommendationer och förbud

Under både juni och juli månad har Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten haft fortsatt dialog. I nuläget finns ingen planerad förändring av de rekommendationer och förbud som gäller. Nästa avstämning sker i augusti. Läs mer HÄR

25 juni - Tillfälliga tävlingsregler införs från 29 juni (reviderade 25 augusti)

 

Frågor och svar - ridskola, förening, tävling 

Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. För att du lättare ska hitta information du letar efter har vi gjort två informationssidor. Där finns också vanliga frågor och svar, samt viktiga länkar.

Vi återkommer med information löpande på båda sidorna

 

18 juni - uppdatering Regler för tävling under nuvarande restriktioner (gällde t o m 28 juni)

12 juni, med uppdatering 15 juni RF har fördelat kompensationsstödet

Riksidrottsstyrelsen har vid ett möte beslutat om fördelningen av de 500 miljoner idrotten fått i kompensationsstöd från regeringen. Läs mer HÄR

10 juni Besked om kompensationsstöd från RF inom kort

Coronakrisen har för idrottsrörelsens del varat i tre månader. Mycket har handlat om svåra ekonomiska konsekvenser för förbund och föreningar. Riksidrottsförbundet kommer den närmaste veckan besluta och kunna ge besked om fördelningen av regeringens krisstöd på 500 miljoner kronor:

11 juni: Riksidrottsstyrelsen tar beslut om fördelning av kompensationsstödet till specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF).
12 juni: Idrottsförbunden får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till SF påbörjas.
15 juni: Föreningarna får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till IF påbörjas.

Många föreningar har sökt kompensationsstöd - läs mer hos RF

4 juni Tävlingsstart för alla den 14 juni

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen att reserestriktionerna lyfts från och med den 13 juni. Alla som är symptomfria kan resa fritt i landet. För ridsporten innebär det att alla aktiva kan resa till valfri tävlingsplats. Läs mer HÄR

3 juni Riktlinjer inför tävlingsstarten 14 juni - avpublicerat

29 maj Tävlandet kommer igång igen i sommar

Ridsportens tävlingar kan öppna för alla åldrar i sommar. Det står klart efter Folkhälsomyndighetens besked på fredagen. Läs mer HÄR

25 maj Förändring för propositioner

Efter Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer att resor på en till två timmar från hemorten kan göras, har Svenska Ridsportförbundet beslutat att utöka upptagningsområdet för tävling. Läs mer HÄR

20 maj Så arbetar vi för att öppna ridsporten

Svenska Ridsportförbundet har, och har haft, en dialog med Riksidrottsförbundet för att påvisa ridsportens speciella förutsättningar.
Vi har en plan för hur tävlandet kan återupptas under förutsättning att restriktionerna minskar och den är kommunicerad med Riksidrottsförbundet. Läs mer HÄR

19 maj Inför sommarens ridläger

Lägerverksamhet för barn och unga, födda 2002 eller senare, kan hållas i mindre grupper, och genomföras i närområdet, meddelar Folkhälsomyndigheten. Läs mer HÄR

18 maj 362 ridsportföreningar har sökt stöd från RF

4064 idrottsföreningar och 49 specialidrottsförbund har sökt kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket som RF fördelar, meddelar RF på måndagen.
Flest ansökningar kommer från fotboll, ridsport och innebandy, där ridsporten står för 362 ansökningar. Nu kommer RF att gå igenom ansökningarna och besked kommer efter den 11 juni. Läs mer HÄR

15 maj Fortsatt stopp för tävling och match - information från RF

Folkhälsomyndigheten gav idag besked att det just nu inte är möjligt att ändra de allmänna råden för att öppna för tävling och matcher på seniornivå. RF har fortsatt dialog för att så mycket idrottsverksamhet som möjligt ska kunna genomföras. Läs mer HÄR

12 maj Beredda om lättnader kommer

Det gäller att hålla i och hålla ut. Det har varit en tung vår med restriktioner på flera håll i samhället, och många är nu otåliga att komma igång med olika aktiviteter igen, inte minst inom ridsporten. Vi är beredda när och om det kommer förändringar. Läs mer HÄR

12 maj Regeringens krispaket till idrotten räcker inte

I en ny undersökning från Riksidrottsförbundet har 3000 idrottsföreningar beräknat de ekonomiska konsekvenserna av inställda evenemang och minskad träning till minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. Information från RF

8 maj RF i dialog med Folkhälsomyndigheten

24 april Så söker föreningar kompensationsstöd för corona

Den 1 maj öppnar RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.
HÄR finns mer information om hur föreningen söker och vad stödet kan ge kompensation för

24 april Tävlingar för unga från och med 1 juni - texten uppdaterad 29 april

Svenska Ridsportförbundet öppnar för tävlande för barn och unga från och med den 1 juni.
Vid möte 23 april togs beslutet att öppna för tävlingar för unga från 1 juni. Tävlingsstoppet för övriga tävlingar tills vidare.
Förbundsstyrelsen beslutade, baserat på rekommendationer från regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet, under torsdagen att tävling för unga födda 2002 eller senare (både ponny och häst) kan anordnas, under förutsättning att gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av coronasmittan följs. Läs mer

23 april Stöd för föreningarna

Svenska Ridsportförbundet har i en skrivelse till landets kommuner bett dem att i planering och budget ta hänsyn till de ekonomiska utmaningar som framför allt våra ridskolor kan ställas inför senare i år. Vi vill att ridsporten ska fortsätta vara en stark resurs för kommunerna. Läs mer

17 april

Fortsatt tävlingsstopp i ridsporten

Tävlingsstoppet för ridsporten fortsätter för närvarande att gälla till och med 31 maj. 

17 april

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.
Beskedet presenterades på en presskonferens med idrottsminister Amanda Lind och RF:s ordförande Björn Eriksson på fredagen. HÄR kan du läsa mer

16 april

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Torsdag 16 april öppnar Riksidrottsförbundet en enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regeringen och kommuner för kommande stödinsatser. Det är inte en ansökan om bidrag. 

Enkäten finns i IdrottOnline och föreningarna kommer få info i nyhetsbrev under torsdagen. Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör. Mer info om hur föreningen fyller i enkäten

 

 

6 april Till Svenska Ridsportförbundets föreningar, distrikt och enskilda medlemmar

Hej!

Först och främst vill jag skicka våra varmaste tankar till alla som på olika sätt påverkas och drabbas av det nuvarande läget i Sverige och världen med anledning av covid-19. Jag vet att det är tuffa tider för alla nu på olika sätt, och jag hoppas ni mår bra och kan hålla er verksamhet igång så gott det går.

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

Fredagen 3 april lyssnade förbundsstyrelsen tillsammans med sektionsordföranden på de rekommendationer som vår förbundsläkare, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten gjorde och baserat på det är bedömningen fortfarande att all tävlingsverksamhet ska ställas in fram till den 31 maj.

Vi gjorde också bedömningen att ridskoleverksamheten kan fortsätta, under förutsättning att riskbedömning görs och myndigheternas rekommendationer följs.

Jag hade hoppats kunna önska er en trevlig ridsportvår på ett helt annat sätt, men just nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

På vår hemsida, ridsport.se, samlar vi den information vi har och kan dela med er.

Vänliga hälsningar
Ulf Brömster, ordförande och förbundsstyrelsen

 

Nytt 3 april

Tävlingsverksamheten fortsatt inställd

Svenska Ridsportförbundets styrelse gjorde vid sitt möte den 2 april den fortsatta bedömningen att all tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020.

Svenska Ridsportförbundet bedömer att verksamheten på ridskolorna kan fortsätta utifrån den nya situationen, förutsatt att de råd och rekommendationer som myndigheten ger efterlevs.

Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. För att du lättare ska hitta information du letar efter har vi gjort två informationssidor. Där finns också vanliga frågor och svar, samt viktiga länkar.

Vi återkommer med information löpande

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och en affisch riktad till ridsporten. Klicka HÄR

Detta har hänt...

20 mars En halv miljard extra till idrotten
Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning, meddelar regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.

Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.
Medlen till idrotten, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.
Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn och idrottsrörelsen till del.
Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera vilket stöd som kan behövas till följd av spridningen av det nya Coronaviruset.

RF träffar idrottsrörelsen
På fredagskvällen har Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen med de 72 förbunden som är medlemmar i RF ett möte med anledning av det aktuella smittläget och regeringens ekonomiska bidrag.

Kommentar från Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
– Det är mycket positivt att regeringen ser konsekvenserna för idrottsrörelsen och detta är ett välkommet steg som handlar specifikt om intäktsbortfall för större evenemang som ställs in. Vi förstår att det är en mycket svår tid men det är viktigt att även små ideella föreningar får det ekonomiska stöd de behöver, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Läs mer HÄR

18 mars Fortbildning kan skjutas fram
Tävlingsfunktionärer och tränare som vill förnya sin funktionärs- eller tränarlicens ska genomgå regelbunden fortbildning.

Med myndigheternas uppmaningar att minska smittspridning i möjligaste mån rekommenderar Svenska Ridsportförbundets styrelse att alla fortbildningar och kurser närmaste tiden skjuts upp till senare tillfälle i år eller ställs in.

Om det innebär att du som tränare eller funktionär (alla grenar) inte kunnat delta i en fortbildning på grund av att den blivit framflyttad – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare och Joanna Weisz, funktionär) för hjälp att lösa licens respektive legitimation i TDB.

18 mars; Information om LOK-stöd
Riksidrottsförbundet har fått många frågor om LOK-stödet 2020 och vad som händer med LOK-stödet när aktiviteter ställs in. Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det registreras färre aktiviteter. RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

13 mars; FEI rekommenderar att internationella tävlingar ställs in. 

12 mars Extrainsatt FS-möte
Svenska Ridsportförbundets styrelse hade på torsdagen ett extra möte med anledning av den aktuella situationen där förbundsläkare Margaretha Rödén deltog.

12 mars Råd gällande möten
Interna möten, årsmöten m.m. inom Svenska Ridsportförbundet, distrikt och föreningar drar sällan upp till 500 personer, men det finns anledning att ha smittspridning i åtanke även vid mindre möten.

Oro för smittspridning kan också medföra att mötesdeltagare inte kan eller vill delta vid ett årsmöte och i det demokratiska arbetet. Närmaste tiden måste mötesarrangörer fundera över nödvändigheten av att ha ett fysiskt möte eller om det finns möjlighet att senarelägga mötet.

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att

  • Distriktens årsmöten flyttas fram till en senare tidpunkt med målsättningen att mötet genomförs senast 30 juni. Det gäller även de möten distriktens ungdomssektioner planerat.
  • Interna möten, i sektioner, kommittéer m fl, i möjligaste mån hålls digitalt

Glöm inte munnen vid visiteringen

När du dagligen går igenom din häst och visiterar den, glöm inte att också kolla i munnen. Finns där sår eller förändringar?