Annons

    Hem / Aktuellt / Tävlingar för unga från och med 1 juni

Tävlingar för unga från och med 1 juni

Svenska Ridsportförbundet öppnar för tävlande för barn och unga från och med den 1 juni. Tävlingsstoppet för övriga tävlingar kvarstår tills vidare.

Det finns mycket att ta hänsyn till innan en tävling kan ordnas. Möjligheten finns, men ställer stora krav på att alla inblandade visar hänsyn och tar eget ansvar.

Det kommer inte att bli som vanligt på tävlingsplatserna, Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas och riskbedömning ska göras innan tävlingens proposition godkänns. Antal startande per klass och dag kommer att begränsas.

- Ridsportförbundet följer noga utvecklingen av coronapandemin och vill, baserat på gällande rekommendationer, göra det möjligt för dem som vill tävla, att under kontrollerade former göra det, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ger möjlighet till att arrangera tävling för barn och unga, och skriver att; ”Barn- och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.”

Det innebär för ridsporten att ryttare födda 2002 eller senare, dvs är t o m 18 år, kan anmäla och delta vid tävling. Svenska Ridsportförbundet har inte för avsikt att kontakta Folkhälsomyndigheten för att be dem ge ridsporten något undantag från rekommendationen.

- Vi är medvetna om att åldersregeln inte omfattar alla ponnyryttare, men vi ser inte att vi kan be om en speciell ridsportrekommendation med det som händer i samhället i övrigt i åtanke, fortsätter Ulf Brömster.

Folkhälsomyndigheten säger vidare att onödiga resor ska undvikas och att det fortsatt inte är möjligt att anordna evenemang där fler än 50 personer vistas samtidigt.

Länk till Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och information 

Vid förbundsstyrelsens möte 23 april togs beslutet att öppna för tävlingar för unga, födda 2002 eller senare, från 1 juni. Tävlingsstoppet för övriga tävlingar kvarstår tills vidare. 

Propositioner

Propositionerna godkänns som tidigare av Svenska Ridsportförbundet centralt för elit och nationell tävling i hoppning, dressyr samt alla propositioner för övriga grenar, och av respektive distrikt för regional och lokal tävling i hoppning och dressyr.

Innan propositionen godkänns ska riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall göras, och det lokala smittskyddet ska kontaktas. Kontakten med smittskyddet görs av distriktet.

Det lokala smittskyddets rekommendation är avgörande för om tävlingen kan godkännas. 

Regler för tävlingar för barn och unga

Tävlingar och klasser kan utlysas endast för deltagare t o m 18 år (födda 2002 eller senare).
Olika regler och restriktioner gäller för respektive gren. Gemensamt är att tävlingarna ska hållas utomhus.

Ryttare kan åtföljas av en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning.

Högst 50 personer inklusive funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Arrangören ska se till att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst samt funktionärer vistas på tävlingsområdet.
Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.

Nytt 25 maj Upptagningsområdet för tävlingen är för ryttare vars folkbokföringsadress ska vara inom distriktet där tävlingen hålls, samt för ryttare med folkbokföringsadress högst 150 km från tävlingsplatsen oavsett distrikt, räknat fågelvägen från folkbokföringsadressen till tävlingsplatsen.

Förändringen gäller för tävlingar som inte har öppnat för anmälningar innan 20 maj. För de tävlingar som redan har öppnat i TDB och är fulltecknade, gäller den tidigare restriktionen med 10 mil.

Bestämmelsen finns för att i görligaste mån begränsa onödiga resor, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd.

Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress i TDB utanför tävlingens upptagningsområde.

I beslutsunderlaget för antal startande räknas en medhjälpare per häst.

Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet, och de ska inte tillhöra någon riskgrupp. Begränsa antalet funktionärer totalt.
Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.

Sekretariat ska i första hand arbeta via telefon/digitalt och med elektroniska betalningar. Sekretariatet ska vara bemannat för att kunna kontrollera vaccinationer mm, men undvik kontakter i möjligaste mån. 

Grenspecifika regler

Att tänka på för tävlingsarrangörer

Vid ankomst släpps endast ryttare samt en medhjälpare per häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag kan göras för sportkörningens delmoment.

Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer och andra lätt ska kunna se vilka de är.

Håll god ordning och tillräckliga avstånd på parkeringen – vilket är en god regel för både smittspridning och säkerhet.

Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan att medhjälparna samtidigt behöver trängas framme vid framhoppningshindren. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på framridningen, och bestäm att medhjälparen/hästskötaren stannar utanför framridningen.

Ha inte prisutdelning. Eventuella priser kan hämtas i sekretariatet eller skickas per post.

Undvik uppstallning, övernattning och camping.

Tillåt inte publik utan endast en medhjälpare per häst. Det innebär sannolikt att det inte uppstår problem att hålla önskvärt avstånd, (2 meter), mellan personerna på läktaren.

Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den.  Bästa är att be ryttare m fl att ta med egen matsäck.

Viktigt att alla funktionärer är informerade och får en chans innan tävlingen att få svar på frågor och funderingar så att de känner sig trygga med gällande rutiner.

Viktigt att ha tillräckligt med funktionärer och en backup om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma. Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl också håller önskvärt avstånd, (2 meter) mellan sig.

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och informationsmaterial riktat till ridsporten. Klicka HÄR

24 april

Förbundsstyrelsen beslutade, baserat på rekommendationer från regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet, under torsdagen att tävling för unga födda 2002 eller senare (både ponny och häst) kan anordnas, under förutsättning att gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av coronasmittan följs.

Mer detaljerad information om rutiner för och hur ridsportens tävlingar kan administreras och genomföras kommer efter att diskussion med Svenska Ridsportförbundets distrikt och arrangörer genomförts.

Tävlingsstoppet för övriga tävlingar  kvarstår i första hand till och med 31 maj, men i dagsläget finns inget beslut att öppna för den delen av tävlingsverksamheten.

Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om tävling för barn och unga

Övrig information med anledning av coronakrisen