Annons

    Hem / Aktuellt / Ny karenstidslista och smittinfo

Ny karenstidslista och smittinfo

Karenstids- och förbudslistan har uppdaterats och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 juli 2020. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del andra förändringar.

Ändringar i Förbuds- och karenstidslistor för tävling samt en maning till skärpt uppmärksamhet vad gäller hästinfluensa och vaccination vid import av häst till Sverige, är några av de saker förbundsveterinär Peter Kallings informerar om i juni.

Uppdatering Karenstids- och förbudslistan

Förtydligande av B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN; ”Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sin sista start för dagen”.
Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya respektive utgående läkemedel samt redaktionella ändringar och förtydliganden.

Karenstid för glukosamin som fodertillskott tas bort

Glukosamin till människa är klassificerat som läkemedel och har därför i karenstidslistan haft 96 timmars karenstid för tävling. Nu har Läkemedelsverket förtydligat att om det förekommer i fodertillskott till häst så bedöms det inte som ett läkemedel för djur. Därför tas karenstiden bort för glukosamin om det ges som fodertillskott.

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR (pdf) och på sidan om karenstidslistor, under Tävling/Antidopning. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Hästinfluensa och vaccination vid import av häst till Sverige

Då det dykt upp flera fall av hästinfluensa efter import av ovaccinerade hästar så uppmanas att dels se över rutiner vid transport och ankomst till nytt stall, dels till att se över egna hästars vaccinationsstatus. Läs mer HÄR om vaccination mot influensa

Ställ krav på och kontrollera att säljare har vaccinerat mot hästinfluensa samt att transportörer bara har friska och vaccinerade hästar, desinficerade transportfordon och uppehållsstallar innan de kommer till mottagarstall Sverige. Använd ”karantänsstall” (eller mindre, isolerad del av stall) vid ankomst så att inte redan uppstallade hästar smittas av nyinkomna, i minst 14 dagar och helst 21 dagar (för att övriga tävlande hästar ska kunna förklaras friska och stall fritt från smitta de senaste 3 veckorna innan tävling). HÄR kan du läsa mer 

Det har kommit in en hel del frågor om vad som gäller och rekommenderas, varför vi hänvisar till närmare information på Ridsportförbundets hemsida under Smittskydd  samt SVAs hemsida.

Peter Kallings har som Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär en rådgivande roll för hästvälfärd, djur- och smittskydd samt dopningsfrågor

Nya råd för ridskoleverksamheten

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas för att kunna fortgå, även om en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet.