Annons

    Hem / Aktuellt / Besked om kompensationsstöd från RF

Besked om kompensationsstöd till föreningarna

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om fördelningen av de 500 miljoner idrotten fått i kompensationsstöd från regeringen. På måndagen kom besked till föreningarna om stödet.

Idag måndag 15 juni kommer besked från Riksidrottsförbundet till de föreningar som sökt kompensationsstöd.
Beskedet skickas direkt till föreningarna via idrottonline och appen idrottsmedel där ansökan gjorts.

Riksidrottsstyrelsen har gjort fördelningen av de 500 miljoner kronor idrotten fått i stöd från regeringen. 3500 föreningar och 41 förbund inklusive dess distrikt får stöd från de 500 miljonerna. Den totala ansökningssumman uppgick till 1 260 miljoner kronor varav 640 miljoner avsåg föreningsansökningar. 91 procent av kompensationsstödet är fördelat till idrottsföreningarna.

Från ridsporten får 318 föreningar kompensationsstöd, totalt 11,3 miljoner.

RF:s ansökningsform har byggt på att föreningen anger förlorade intäkter för sin verksamhet under perioden 12 mars till 30 juni. Föreningen anger sin ekonomiska förlust som sedan ställs i relation till föreningens årliga omsättning.

Enligt principen att stödet i första hand ska gå till föreningar som lider svårt ekonomiskt är det procentuella stödet högre ju större belopp i kronor som föreningen har förlorat och ju större procentuell andel av omsättningen det motsvarar.

Föreningar som har frågor om stödet vänder sig till RF på mail; till This is a mailto link.

Läs mer på RF.se; Idag får idrottsföreningar besked om coronastödet 

12 juni RF har fördelat kompensationsstödet

På fredagen kom besked till idrottsförbunden och deras distrikt. Av de 500 miljonerna går 91 procent till landets idrottsföreningar. Besked till föreningarna kommer på måndag 15 juni.

Svenska Ridsportförbundet centralt får drygt 2,8 miljoner kronor av stödet, i summan ingår kompensationsstöd till distrikten med knappt 1 miljon kronor.
För de föreningar vars enskilda evenemang når en omsättning över fem miljoner kronor var de olika förbunden centralt  involverade i ansökningsprocessen. Strömsholmsdagarna som arrangeras av Strömsholms Ridsportförening har tilldelats 89 000 kronor.

Riksidrottsförbundet har redan flaggat för att förbund och föreningar sökt långt mer än de 500 miljoner som finns i kompensationsstöd. Av dem som sökt har drygt 3500 föreningar och 41 förbund fått stöd för effekter av coronakrisen under perioden 12 mars till 30 juni. Totalt har föreningar och förbund sökt stöd för närmare 1,3 miljarder kronor.

Hur kompensationsstödet använts ska senare i år redovisas till Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har sökt ytterligare kompensationsstöd på 500 miljoner från regering för perioden 1 juli – 30 september. Riksidrottsförbundet bedömer att idrotten behöver 1260 miljoner för den kommande tremånadersperioden.

11 juni: Riksidrottsstyrelsen tar beslut om fördelning av kompensationsstödet till specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF).
12 juni: Idrottsförbunden får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till SF påbörjas.
15 juni: Föreningarna får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till IF påbörjas.

Många föreningar har sökt kompensationsstöd - läs mer hos RF

Svenska Ridsportförbundet Årets idrottsförbund

Svenska Ridsportförbundet är Årets Idrottsförbund 2021.