Annons

    Hem / Aktuellt / Tillfälliga tävlingsregler införs från 29 juni - reviderade

Tillfälliga tävlingsregler införs från 29 juni - reviderade

Med anledning av gällande restriktioner tog förbundsstyrelsen den 24 juni beslut om tillfälliga ändringar och kompletteringar av TR, tävlingsreglementet. Reglerna är reviderade och gäller från 2 november.

Det tillfälliga TR har reviderats och en ny version gäller från den 2 november. Tillfälliga TR har kompletterats med Moment 199 Att anordna tävling med publik under restriktionsperioden, med anlending av beskedet att maxtaket för publik har utökats till 300 personer.

Var dock uppmärksam på att regionerna där skärpta allmänna råd införts, i dagsläget Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Östergörland och Uppsala, håller kvar vid gränsen på 50 personer, liksom Blekinge.

Det kan komma ändringar snabbt, HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt, och håll också koll hos länsstyrelsen om det kommer nya lokala restriktioner.

Att arrangera en tävling med publik kräver mycket planering och arbete av arrangör och tävlingsledning. Läs igenom Moment 199 noga om ni vill öppna er tävling för publik.

De moment som berörs är
197.7.2

197.8.1
198.3.2
Moment 199 Att anordna tävling med publik under restriktionsperioden 199.1-199.11

Moment 196 redaktionella ändringar med anledning av tillägg Moment 199

Tillägg i Tips och anvisningar till arrangörer

En mark up version finns nedan, samt nya dokument för tillfälliga TR

Efter vårens tävlingsstopp och därefter lättade restriktioner för ungdomstävlande, tilläts efter beslut av Folkhälsomyndigheten tävlingar för alla åldrar från den 14 juni. Med anledning av restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under Coronapandemin.

Tävlingsreglerna införs tillfälligt i TR I som moment 196–199 och är uppdelade i en gemensam del (moment 196–197) och grenspecifika regler (moment 198) och tävling för publik (moment199). Ordinarie TR gäller under restriktionsperioden, med undantag för det som står i de tillfälliga tävlingsreglerna. Brott mot reglerna kan medföra disciplinära åtgärder enligt TR.

Denna version av reglerna är giltig från och med 2 november 2020. Fram till dess gäller den version som är publicerad på ridsport.se vid varje given tidpunkt.

Från 2 november 2020 (pdf-dokument)

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

I och med att tävlingar tillåts med restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Tävlingsreglerna är utarbetade av Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, Tävlingssektion, kansli och grenkommittéer i samråd. De beslutades av Tävlingssektionen 2020-06-16, 2020-07-09,  2020-07-31, 2020-08-24 och fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-24, 2020-07-13, 2020-08-10, 16 oktober och 29 oktober 2020. 

Nya råd för ridskoleverksamheten

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas för att kunna fortgå, även om en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet.