Annons

    Hem / Aktuellt / Tillfälliga tävlingsregler införs från 29 juni - reviderade

Tillfälliga tävlingsregler införs från 29 juni - reviderade

Med anledning av gällande restriktioner tog förbundsstyrelsen den 24 juni beslut om tillfälliga ändringar och kompletteringar av TR, tävlingsreglementet. Reglerna är reviderade och gäller från 16 oktober.

Det tillfälliga TR har reviderats och en ny version gäller från den 16 oktober.

Det moment som berörs är
Moment 196.2.2.7
Moment 197
Moment 197.4.1
Moment 197.6.2
Moment 197.6.2.2 Medhjälpare
Moment 197.7.1
Moment 197.9
Moment 197.10 Utställare
Moment 197.11
Moment 198.3.2.1
Moment 198.3.2.2
Moment 199 Nytt moment

Moment 196 redaktionella ändringar med anledning av tillägg Moment 199
Tillägg i Tips och anvisningar till arrangörer

En mark up version finns nedan, samt nya dokument för tillfälliga TR

Ändringarna16 oktober berör i huvudsak tre områden:
1) Utställare, som kan garantera fysisk distansering, tillåts efter specialavtal mellan arrangör och utställaren.
2) Vem som är medhjälpare definieras som person som hjälper till med hästen. Instruktioner om var medhjälpare får vara på tävlingsplatsen införs.
3) Bangång i hoppning regleras till högst 50 pesoner/bangång med att högst en medhjälpare/ryttare.

Efter vårens tävlingsstopp och därefter lättade restriktioner för ungdomstävlande, tilläts efter beslut av Folkhälsomyndigheten tävlingar för alla åldrar från den 14 juni. Med anledning av restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under Coronapandemin.

Tävlingsreglerna införs tillfälligt i TR I som moment 196–199 och är uppdelade i en gemensam del (moment 196–197) och grenspecifika regler (moment 198-199). Ordinarie TR gäller under restriktionsperioden, med undantag för det som står i de tillfälliga tävlingsreglerna. Brott mot reglerna kan medföra disciplinära åtgärder enligt TR.

Denna version av reglerna är giltiga från och med 16 oktober 2020. Fram till dess gäller den version som är publicerad på ridsport.se vid varje given tidpunkt.

Från 16 oktober 2020 (pdf-dokument)

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

I och med att tävlingar tillåts med restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Tävlingsreglerna är utarbetade av Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, Tävlingssektion, kansli och grenkommittéer i samråd. De beslutades av Tävlingssektionen 2020-06-16, 2020-07-09,  2020-07-31, 2020-08-24 och fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-24, 2020-07-13, 2020-08-10 och 16 oktober 2020. 

Mästerskapsvecka för ponny

Höstlovsvecka och mästerskapsvecka. Under veckan rids Folksam ponny-SM i dressyr och Folksam SM i hoppning för ponny och children. Här finns bilder, tidsprogram och resultat.